przejdź do zawartości
Aktualności

Powołanie nowego składu Powiatowej Spolecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Uroczystość wręczenia aktów powołania nowo wybranym na kadencję 2024-2027 członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych odbyła się 26 kwietnia 2024 w sali konferencyjnej starostwa powiatowego. Spotkanie było okazją do rozmów o problemach i wyzwaniach jakie stoją przed instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Starosta Stanisław Bielik wręczając akty powołania na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych podkreślił, że liczy na owocną współpracę i wiele cennych inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych w powiecie konińskim. Przypomniał, że samorząd powiatu podejmuje wiele działań służących poprawie jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców zarówno w zakresie likwidacji barier architektonicznych w budynkach i jednostkach podległych starostwu, jak i tych ułatwiających codzienne funkcjonowanie rodzinom sprawującym opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.
Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Konińskim powołaną na lata 2024 -2027 tworzą:
  1. Alina Wincza przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie ,
  2. Ewa Dubanosow przedstawicielka Fundacji OTWARCIE w Koninie,
  3. Krystyna Frankowska przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie
  4. Lidia Piaskowska - Karbowa przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wilczynie,
  5. Dariusz Urbański przedstawiciel Stowarzyszenia RAZEM AKTYWNI w Paprotni
Rada jest organem opiniodawczo-doradczym starosty konińskiego. Do jej zadań należy inspirowanie przedsięwzięć, mających na celu integrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz realizację ich praw. Ponadto, będzie ona opiniować projekty powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych, a także oceniać ich realizację.
Powołanie nowego składu Powiatowej Spolecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Powołanie nowego składu Powiatowej Spolecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO