przejdź do zawartości
Aktualności

Potrzebni lekarze orzecznicy. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaprasza do współpracy.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie poszukuje specjalistów do pracy w Zespole w charakterze lekarzy orzeczników. Osoby zainteresowane podjęciem współpracy proszone są o kontakt bezpośredni w siedzibie jednostki lub telefoniczny: 509 443 276 oraz 63 2430309.
Lekarz orzecznik winien posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizację, co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Do zadań lekarza orzecznika należy przede wszystkim: przewodniczenie składowi orzekającemu oraz współuczestnictwo w rozpatrywaniu wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu lub niepełnosprawności, a także sporządzenie oceny stanu zdrowia wnioskodawcy na podstawie przeprowadzonego badania i/lub analizy dokumentacji medycznej dołączonej do wniosku.
Posiedzenia składów orzekających odbywają się w siedzibie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie przy ul. Hurtowej 1, w terminach i godzinach ustalanych indywidualnie z lekarzem orzecznikiem.
Lekarz orzecznik zatrudniony jest w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie umowy zlecenia.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

                                                                                                                                                                                    Danuta Brudzińska
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Koninie
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO