przejdź do zawartości
Aktualności

Podsumowanie konferencji Licheń 2019

konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencjaSeminarium Estonia
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja

W dniach 10-11 kwietnia br. Powiat Koniński był  Gospodarzem  II  Ogólnopolskiego  Spotkania Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego pn. „Kierunek – dziecko”.  Fundacja Przyjaciółka, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu  zaprosili organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, jak również wszystkie osoby zainteresowane tematyką wsparcia dziecka i rodziny. do udziału w  Jego głównym celem jest poznanie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń i inspirowanie się wystąpieniami prelegentów. Konferencja była  próbą odpowiedzi na pytanie w jaki sposób części samorządów udaje się dobrze realizować wyznaczone przez prawo krajowe i międzynarodowe kierunki w obszarze wsparcia dzieci i pieczy zastępczej. Wzięło w niej udział ok. 180 osób z całej Polski, reprezentowane było 15 województw.
W Spotkaniu zaszczyciła obecnością  pani Marta Urbańska, Zastępca Rzecznika Praw Dziecka oraz w imieniu Minister pani Elżbiety Rafalskiej  wystąpiła  Naczelnik Wydziału Opieki nad Dzieckiem i Rodziną  w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pani Katarzyna Napiórkowska .
Otwarcia Konferencji dokonali starosta Koniński pan Stanisław Bielik, Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego pan Janusz Stankiewicz oraz pani  Beata Danielczuk, Członek Zarządu Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.
O pieczy  zastępczej  i ofercie w powiecie konińskim  mówiły Elżbieta Sroczyńska , dyrektor PCPR oraz Dorota Kaźmierczak, kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej.
Organizacja Konferencji, jak i proponowany jej merytoryczny zakres sprzyjały dyskusji, wymianie poglądów i doświadczeń, dzielenia się praktykami z całej Polski w zakresie organizacji pieczy zastępczej.  
Goście i uczestnicy  mieli tez okazję do zwiedzenia Bazyliki w Licheniu oraz wysłuchania koncertu Konińskiego Zespołu Kameralnego AD-LIBITUM  oraz obejrzenia spektaklu tanecznego w wykonaniu Szkoły Tańca RYTMIX

Film promocyjny - Konferencja "Kierunek - Dziecko" - pobierz

                                     "Rodziny nie z przypadku" - pobierz

Ocena konferencji w kraju - MOPS Gdynia

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO