przejdź do zawartości
Aktualności

Ogólnopolskie spotkanie PCPR pn "Kierunek-Dziecko" 24-25 IV 2018

forum
forum
forum

W dniach 24-25 kwietnia br. przedstawicielki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie Dyrektor Elżbieta Sroczyńska oraz Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Dorota Kaźmierczak, na zaproszenie Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej w Warszawie,  reprezentowały Powiat Koniński  Na I Ogólnopolskim Spotkaniu Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego pn. „ Kierunek-Dziecko”, które odbyło się w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni.

Udział w konferencji miał szczególny wymiar, ponieważ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, które jest również Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, zostało zaproszone przez organizatorów konferencji  do zaprezentowania swojej pracy  i jej efektów w obszarze pieczy zastępczej, w ramach tzw. dobrych praktyk. Okazuje się, że prowadzone przez Koalicję  na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej  badania sposobu wykonywania pieczy zastępczej  przez Organizatorów  w całej Polsce, a także efektów pracy, sytuują Powiat Koniński ziemski na czołowym miejscu.  Zatem wystąpienie podczas konferencji było  zaprezentowaniem pracy PCPR  i próbą odpowiedzi na pytanie organizatorów konferencji jak to się dzieje, że  powiat ziemski koniński  uzyskuje tak dobre efekty pracy w obszarze pieczy zastępczej.
Podczas konferencji przedstawicielki powiatu zaprezentowały film pn. „Dobro dziecka jest najważniejsze” zrealizowany przez Spółdzielnię Socjalną Inter Media w Kleczewie  oraz prezentację „Bo współpraca się opłaca !” dotyczące  wykonywania pieczy zastępczej oraz efektów pracy w powiecie konińskim.

Uczestnicy konferencji z całego kraju mieli okazję   ponadto zapoznać się z dobrymi praktykami  Miasta Gdynia, Częstochowa oraz Łomża oraz wziąć udział w warsztatach i debacie panelowej z udziałem m.in. wiceprezydenta Gdyni, przedstawicielki Biura Rzecznika praw Dziecka, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Związku Powiatów Polskich, poświęconej realizacji założeń ustawy o wspieraniu rodziny i systemie piczy zastępczej, jak również planowanej nowelizacji ustawy.

 

 

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO