przejdź do zawartości
Aktualności

Ogłoszenie o naborze ofert na prowadzenie WTZ

Dyrektor PCPR w Koninie z siedzibą w Konin, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin ogłasza otwarty nabór ofert na realizację, w okresie od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku,  z możliwością przedłużenia tego okresu poprzez aneksowanie umowy, zadania należącego do Powiatu konińskiego, realizowanego przez PCPR w Koninie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,  skierowany do fundacji oraz organizacji pozarządowych w rozumienia art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).

Oferty można składać do 14 maja 2019 r. w siedzibie PCPR, Al./ 1 Maja, 62-510 Konin, pokój 466.

Treść ogłoszenia i warunki jakie muszą spełniać oferenci znajdują się w załączniku

1. Ogłoszenie - pobierz

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO