przejdź do zawartości
Aktualności

Oferta Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Fundacja Mielnica oraz powiat koniński zapraszają mieszkańców do skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz psychiatrycznej w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Koninie, przy ul. Szpitalnej 43. Uroczyste otwarcie placówki miało miejsce 15 czerwca br.
Dzieci i młodzież (od 7 do 18 r. ż.) mogą skorzystać ze wsparcia w zakresie:
  • konsultacji psychologicznej i psychiatrycznej,
  • wsparcia medycznego i społecznego (wraz z rodzicami/opiekunami),
  • dziennego oddziału psychiatrycznego,
  • psychoterapii indywidualnej i grupowej,
  • wsparcia psychologicznego,
  • psychoedukacji,
  • profilaktyki zdrowotnej.
Specjaliści Centrum zajmują się szeroko rozumianym wsparciem psychologicznym dla dzieci i młodzieży. W proces leczenia wdrażani są także rodzice, opiekunowie oraz osoby z najbliższego otoczenia dziecka. Opiekun pacjenta po wstępnym zdiagnozowaniu problemu i przeprowadzeniu procedury triażu (określenia, czy pacjent potrzebuje natychmiastowej pomocy, czy może otrzymać pomoc nieco później albo też interwencja może się odbyć w odroczonym czasie), kieruje dziecko wraz z opiekunami do odpowiedniego specjalisty, z którym następnie ustalany jest plan leczenia oraz zakres udzielanej pomocy.
Zespół specjalistów, do którego należy również lekarz psychiatra specjalizujący się w psychiatrii dzieci i młodzieży, udziela pomocy przede wszystkim w zakresie: diagnozy rozwoju dziecka, zaburzeń zachowania i zaburzeń emocji, problemów wychowawczych oraz uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji psychoaktywnych.
Centrum zajmuje się udzielaniem pomocy psychoterapeutycznej, między innymi w zaburzeniach odżywiania, zaburzeniach osobowości, leczeniu traumy wczesnodziecięcej i pracy z zaburzeniami lękowymi i nastroju. W ramach funkcjonowania oddziału dziennego oferowane są grupy wsparcia, zajęcia grupowe, psychoedukacja dla rodziców i treningi umiejętności społecznych. Dodatkowo są zajęcia uczące różnorodnych metod relaksacji, kładące nacisk na uwalnianie traumy z ciała. 
Celem działalności Centrum jest również szeroko rozumiana profilaktyka zdrowia psychicznego i uwrażliwienie dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą na ich trudności i pojawiające się kryzysy, szczególnie w okresie adolescencji (czas między dzieciństwem a dorosłością charakteryzujący się przeobrażeniami w budowie i wyglądzie ciała, psychice – kształtowaniu osobowości, postawach wobec płci, pełnieniu roli społecznej). Proponowane są szkolenia i psychoedukacja dla nauczycieli i pedagogów na terenie powiatu konińskiego.
Obecnie z Centrum korzysta ponad 140 dzieci z całego powiatu. Wsparciem objęci są także rodzice i opiekunowie biorący aktywny udział w spotkaniach oraz zajęciach edukacyjnych. Do specjalistów trafiają młodzi ludzie borykający się z różnego rodzaju trudnościami wieku rozwojowego oraz z zaburzeniami psychicznymi takimi jak, np. depresja, zaburzenia odżywiania, czy zaburzenia emocji i zachowania.
Oferta obejmuje nie tylko wsparcie indywidualne i konsultacje, ale także zajęcia grupowe, czyli treningi umiejętności społecznych. Rozpoczęły się również dodatkowe zajęcia wykorzystujące elementy terapii manualnej, sensorycznej, opierające się na zasadach pracy na mocnych stronach. Co ważne, pacjenci tworzą także system wsparcia dla siebie nawzajem poprzez uczestniczenie w zajęciach grupowych w roli osoby prowadzącej, trenera, co jest także elementem prowadzonej terapii. Stopniowo wprowadzane są sesje wsparcia bazujące na holistycznym podejściu do pacjenta, czyli wieczorki tematyczne z panelem dyskusyjnym. W pracy istotne jest indywidualne podejście do pacjenta, skupienie się także na pracy z ciałem – zajęcia relaksacyjne, które są również niezbędnym elementem w terapii traumy wczesnodziecięcej.
 
Celem Centrum jest też szerzenie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, i w związku z tym, od końca września rozpoczął się cykl spotkań z pedagogami, nauczycielami i specjalistami pracującymi z młodymi ludźmi w szkołach na terenie całego powiatu. W najbliższej przyszłości zaplanowano również dla beneficjentów całościową diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu, ponieważ taka bezpłatna usługa dotychczas w naszym powiecie nie była dostępna, a jej koszt często przekraczał możliwości finansowe rodziców i opiekunów.
 
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej pomocy i wsparcia, kontakt tel.: 63 244 22 55, kom. 690 880 816, kom. 884 081 688.
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO