przejdź do zawartości
Aktualności

"Nie dla Wykluczena"

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie: NIE DLA WYKLUCZENIA – TAK DLA INTEGRACJI. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Osi priorytetowej 7.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 18-67 lat, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich gmin Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek powiatu konińskiego oraz Chodów, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz powiatu kolskiego w woj. wielkopolskim. 

Preferencje na etapie rekrutacji dla: kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych dla których określono III profil pomocy, osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) lub osób, które doświadczają wielokrotnego wykluczenia społeczne 

W ramach projektu oferujemy szkolenia zawodowe i 3-miesięczne staże. Ponadto uczestnicy zostaną otoczeni także wsparciem doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy. Czekają na nich zajęcia warsztatowe m.in. z zakresu umiejętności zawodowych i miękkich. Dodatkowo w projekcie przewidziano fundusze na stypendia szkoleniowe i zwroty kosztów dojazdu - informuje Anna Napierała z Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

Każdy z uczestników zostanie objęty kompleksowym wsparciem w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb osoby. Szczegóły uzyskasz pod nr tel. 886 468 299 lub e-mail. a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Plakat akcji - podgląd

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO