przejdź do zawartości
Aktualności

Nabór wniosków do programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami edycja 2024

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r.”.

Warunki brzegowe obowiązujące w 2024 r.:
1) obszar A – do 197.000,00 zł, maksymalnie 55% całkowitych kosztów, na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
2) obszar B – do 176.000,00 zł maksymalnie 55% całkowitych kosztów, na likwidację barier w urzędach( maksymalnie 35% całkowitych kosztów), placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
3) obszar C – do 74.500,00 zł maksymalnie 50% całkowitych kosztów, na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
4) obszar D – na likwidację barier transportowych do:
a) 144.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 117.500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c) 351.500,00 zł dla autobusów;
          Powyższe kwoty mogą stanowić:
           - maksymalnie 85% całkowitych kosztów dla placówek zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych
           - maksymalnie 95% całkowitych kosztów dla Warsztatów terapii zajęciowej
5) obszar E – do 17.500,00 zł maksymalnie 20% udziału własnego na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

6) obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
 
W przypadku obszarów programu B, C, D, F projektodawca składa wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin w terminie do 16 lutego 2024 roku.
 
W przypadku obszaru A i obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Wielkopolskiego Oddziału PFRON, ul. Lindego 6, 62-573 Poznań. Zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i obszaru E programu, wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.
 
W załączeniu wniosek dotyczący obszaru B, C, D, F
 
Więcej informacji pod poniższym linkiem
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/komunikaty/
Wzór wniosku dla beneficjentów
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO