przejdź do zawartości
Aktualności

Nabór wniosków do programu " Aktywny Samorząd" 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż zgodnie z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – załącznik do uchwały nr 13/2015 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2015 r. od dnia 17 lutego do 31 marca przyjmowane będą wnioski w ramach MODUŁ II. Wszystkie wymagane druki dostępne są poniżej  wraz z regulaminem przyznawania dofinansowania w roku 2015r.

Wypłata dofinansowań w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego do dnia 31.05.2015

Termin składania dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016 od dnia 17.08.2015 do dnia 30.09.2015 – bez możliwości jego przywrócenia

Wypłata dofinansowań w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego do dnia 31.01.2016

Wnioski w ramach Modułu I przyjmowane będą od 17 lutego do 30 sierpnia 2015r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zastrzega sobie prawo do zmiany terminów bądź zakresu realizowanego programu zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez PFRON.

Regulamin oraz wszelkie formularze do pobrania w zakładce Programy następnie Aktywny samorząd 2015

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO