przejdź do zawartości
Aktualności

Nabór wniosków do programu " Aktywny Samorząd" 2014 – Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie od 01.09.2014r. do 30.09.2014r.

 

prowadzić będzie nabór wniosków na realizację programu Aktywny Samorząd - Moduł II (dofinansowanie do kosztów nauki). Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie PFRON lub Powiatowego Centrum oraz pod numerem telefonu 063 246 50 68. Wnioski będą przyjmowane w PCPR w pokoju 464Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.


Wniosek z załącznikami do pobrania ze strony.

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO