przejdź do zawartości
Aktualności

Nabór na wolne stanowisko

Zarząd Powatu Konińskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kerownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w kancelarii Starostwa w pokoju 168 lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin w terminie do 23 marca 2015 roku do godziny 15.00

Pełna treść ogłoszenia jak i wymagania stawiane kandydatom można znaleźć na stronie  internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa http://www.bip.powiat.konin.pl

Osoba do kontaktu: Elżbieta Sroczyńska tel 63 243 03 06

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO