przejdź do zawartości
Aktualności

Nabór na stanowisko psychologa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOGA.
Wymagania:
- dyplom psychologa
- co najmniej 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym
- niekaralność

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- przeprowadzanie diagnozy psychofizycznej dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej,
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej,
- prowadzenie poradnictwa i terapii w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Szczegółowe warunki jakie muszą spełniać kandydaci znajdująsie w załączniku

Wymagania dla kanddatów - pobierz

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO