przejdź do zawartości
Aktualności

Nabór chętnych osób do projetku EFS

JOLANTA WOźNICA „PERSONA” OŚRODEK SZKOLENIOWO DORADCZY w partnerstwie z Fundacją Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej realizuje na terenie powiatu konińskiego (gminy: Kleczew, Rychwał, Sompolno, Grodziec (gmina wiejska), Skulsk (gmina wiejska), Wierzbinek (gmina wiejska), Wilczyn (gmina wiejska)) projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. „Kierunek zmiany wspierający osoby wykluczone społecznie”.

Głównym celem projektu jest aktywna integracja 100 osób (w tym 60 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez wybrane instrumenty aktywizacji społecznej i edukacyjnej, zamieszkujących wybrane gminy 3 powiatów województwa Wielkopolskiego. Uczestnicy podczas trwania projektu zostaną otoczeni wsparciem przez doradców zawodowych oraz trenerów prowadzących warsztaty. Czekają na nich także szkolenia zawodowe, na które dodatkowo w projekcie przewidziano fundusze na stypendia szkoleniowe oraz zwroty kosztów dojazdu.

Plakat akcji - pobierz

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO