przejdź do zawartości
Aktualności

Mogę Więcej edycja XI

Po raz jedenasty Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dzięki współfinansowaniu ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizuje zadanie publiczne „Mogę więcej!” .
Głównym celem realizacji zadania publicznego jest wsparcie rehabilitacyjne mieszkańców subregionu konińskiego i dzięki niemu poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Korzystają oni z różnych form wsparcia takich jak: fizjoterapia, hipoterapia, integracja sensoryczna, terapia pedagogiczna. Logopedyczna czy psychologiczna. Realizacja zadania publicznego zakończy się w grudniu 2023.
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO