przejdź do zawartości
Aktualności

Model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy

Serdecznie zapraszamy instytucje publiczne zatrudniające lub deklarujące chęć zatrudnienia osób niepełnosprawnych do udziału w bezpłatnym dwudniowym spotkaniu warsztatowym, które odbędzie się w dniach 19-20 lutego br. w Warszawie.

Podczas spotkania testowane będą narzędzia powstałe w ramach projektu pt.: „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”.  

Narzędzia wypracowane w ramach projektu to:
- cztery poradniki dla pracodawców nt. dostosowania środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową i intelektualną;
- interaktywna aplikacja na komputer i smartfon, służąca do oceny możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych, tzw. rozkład jazdy;
- cztery warianty wirtualnego środowiska pracy dostosowanego do osób niepełnosprawnych w zależności od rodzaju niepełnosprawności;
- interaktywny program wykorzystujący techniki rzeczywistości wirtualnej (VR) do tworzenia optymalnego środowiska pracy biurowej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie dołączonej „Deklaracji pracodawcy uczestniczenia w testowaniu modelu wsparcia” oraz o wysłanie jej na adres e-mail: kzrsiisn@poczta.onet.pl lub kzrsiisn3@poczta.onet.pl  .

Zaproszenie ze szczegółowym programem i miejscem warsztatów zostanie przesłane do wszystkich podmiotów po odesłaniu wypełnionej deklaracji.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a koszty uczestnictwa w warsztacie (nocleg, wyżywienie, dojazd) pokrywa organizator.

Informacje i wyjaśnienia dotyczące przystąpienia do projektu udziela p. Hubert Pora – koordynator z ramienia KZRSIiSN pod nr tel.: 601 254 453 lub pod ww. adresami e-mail.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest partnerem w ww. projekcie realizowanym przez Centralny Instytut Pracy - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Deklaracja udziału - pobierz

PFRON informator - pobierz

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO