przejdź do zawartości
Aktualności

Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu

Zarząd Powiatu wszczyna procedurę konsultacji zpołecznych, których przdmiotem będzie "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu na lata 2015 - 2022".

Termin konsultacji rozpoczyna się 01 kwietnia 2015r. i potrwa do 14 kwietnia 2015r. Będą się one odbywały za pośrednictwem stron internetowych www.powiat.konin.pl, zakładka "Dialog społeczny" oraz www.pcpr.konin.pl w zakładce "Aktualności", gdzie dostępny będzie dokument podlegający konsultacjom wraz z formularzem zgłaszania uwag.


Aktualizacja z dnia 01.04.2015r.

W związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Konińskiego na lata 2015-2022 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zwraca się z prośbą o zgłaszanie uwag do projektu opracowywanego dokumentu.

Załączniki:

1. Uchwała Zarządu Powiatu

2. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2022

3. Formularz do konsultacji społecznych

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO