przejdź do zawartości
Aktualności

Konsultacje społeczne Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie konińskim

Zarząd Powiatu Konińskiego na posiedzeniu w dniu 22 marca 2021 roku podjął uchwałę nr 262/2021 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie konińskim na lata 2021-2023.

Konsultacje mające środowiskowy charakter trwają w dniach 25 marca 2021 roku do 8 kwietnia 2021 roku do godz. 15.30 w formie wyrażenia opinii przez instytucje oraz organizacje pozarządowe zainteresowane tematyką wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i przedstawienia swoich opinii, wniosków i uwag na adres: sekretariat@pcpr.konin.pl 
lub drogą pocztową: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, 62-510 Konin, ul. Aleje 1 Maja 9.

Klikając na link można znaleźć treść Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.

Aktualizacja z dnia 09.04.2021

Poniżej raport z zakończonych konsultacji społecznych
Raport z konsultacji społecznych
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO