przejdź do zawartości
Aktualności

Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej

Zarząd Powiatu wszczyna procedurę konsultacji zpołecznych, których przdmiotem będzie "Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Konińskim na lata 2015 - 2017".

Termin konsultacji rozpoczyna się 29 kwietnia 2015r. i potrwa do 29 maja 2015r. Konsultacje będą miały charakter środowiskowy w formie spotkań konsultacyjnych. Zapraszani będą przedstawiciele grup społeczno zawodowych, pomocy społecznej, sądu, służby kuratorskiej, oświaty, policji służby zdrowia oraz organizacji pozarządowych. Dokument podlegający konsultacjom będzie dostępny za pośrednictwem stron internetowych www.powiat.konin.pl, zakładka "Dialog społeczny" oraz www.pcpr.konin.pl w zakładce "Aktualności".

 

Załączniki:

1. Uchwała Zarządu Powiatu

2. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej

 

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO