przejdź do zawartości
Aktualności

Konińska Grupa Wsparcia Psychicznego "Jesteśmy"

plakat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie  z Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie w zaistniałej sytuacji stanu zagrożenia epidemiologicznego rozszerza zakres zdalnej pomocy dla mieszkańców całego powiatu konińskiego. Dzięki współpracy z wolontariuszami –  psychologami i psychoterapeutami powstała  na portalu społecznościowym facebook Konińska Grupa Wsparcia Psychicznego „Jesteśmy”. Dzięki temu możliwe będzie wsparcie nie tylko dla osób samotnych, chorych, przebywających pod nadzorem epidemiologicznym i ich rodzin, ale także dla wszystkich, którzy w ostatnim czasie, przeżywają silny lęk, obniżenie nastroju lub kryzys emocjonalny. Psychologowie, terapeuci, psychoterapeuci oferują swoją pomoc on line i przez telefon w czasie pandemii koronawirusa i wspierają walkę z epidemią choroby COVID – 19.
Wolontariusze specjaliści swoją pomoc deklarują także dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników i personelu medycznego, którzy w zaistniałej sytuacji pracują na linii ognia i niekiedy sami potrzebują wsparcia psychologicznego. Chcemy również pomocą psychologiczną objąć rodziców i nauczycieli, dla których nauczanie domowe może być także dużym obciążeniem emocjonalnym.
Nie zapominamy także o osobach, które były w stałym kontakcie ze specjalistami i pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Pomocy Społecznej. Dla tych osób poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne czy socjalne dostępne jest  wyłącznie  telefoniczne lub mailowe. Sytuacja zamknięcia w domach odcina od pomocy, wglądu w sytuację w rodzinach z problemami przemocy, uzależnienia i innymi. W sytuacji domowej problemy nie znikają z dnia na dzień, często kumulują się, dlatego ważne jest, aby osoby korzystające z dotychczasowej pomocy nie pozostawały w tym trudnym czasie same.
Każdego, kto potrzebuje wsparcia, kierujemy do odpowiedniego specjalisty, w zależności od potrzeby. Są wśród nas osoby, które mają bardzo dobry kontakt z osobami starszymi. inne, na co dzień pracują z dziećmi, rodzicami, wychowawcami, czy też osobami będącymi w kryzysie. Z Konińską Grupą Wsparcia Psychicznego „Jesteśmy” będzie można skontaktować się przez profil na fb https://www.facebook.com/KGWSJestesmy/ i zgłosić się po wsparcie pod nr telefonu 667138847 W zależności od problemu osoba zostanie przekierowana do odpowiedniego specjalisty, który wesprze i pomoże  telefonicznie, e-mail, poprzez usługi Skype czy poprzez aplikację Messenger.

Materiał video - oglądaj

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO