przejdź do zawartości
Aktualności

Komunikat związany z KORONAWIRUSEM

UWAGA !  KOMUNIKAT

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE INFORMUJE:

    W nawiązaniu do pisma Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej p. Marleny Maląg z dnia 12 marca 2020 r. dotyczącym sytuacji z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie  i Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie informują, że istnieje możliwość pomocy dla osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych lub przewlekle chorych lub innych wymagających wsparcia poddanych kwarantannie w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej lub poprzez w formie e-mail.

 Poradnictwo będzie dostępne pod nr telefonu 512 493 486 (w godz. 7.00-22.00 we wszystkie dni tygodnia ), pod nr 63 270 44 30 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00); e-mail: interwencja@pcpr.konin.pl lub przemyslaw.radoszewski@pcpr.konin.pl (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00).


Mając na uwadze bezpieczeństwo osób korzystających ze wsparcia PFRON przypominamy o możliwości składania wniosków, oraz informacji za pośrednictwem platform internetowych sow.pfron.org.pl. Korzystanie z systemów możliwe jest bez wychodzenia z domu, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie, ul. Hurtowa 1, informujemy, iż na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) wprowadził:

od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:

1. Urząd nie przyjmuje klientów; w uzasadnionych przypadkach obsługiwane są osoby po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
2. Pracownicy Urzędu pracują w dotychczasowych godzinach pracy Urzędu bez zmian.
3. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Powiatowy Zespół mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 - 15.30 lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną.
4. Posiedzenia składów orzekających zostają zawieszone do odwołania.
5. O nowych terminach posiedzeń składów orzekających zostaną Państwo powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Zespół ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie na czas kwarantanny działając na rzecz  dobra dzieci i rodziny   zawiesza osobiste kontakty w miejscu zamieszkania  rodzin zastępczych. Jednocześnie informuję, iż kierownik Zespołu, psycholog oraz koordynatorzy RPZ  służą wsparciem pod następującymi numerami telefonów.:
•    Kierownik Zespołu ds. Pieczy zastępczej Dorota Kaźmierczak : 505 598 498, 605 579 428
•    Psycholog Daria Tamulska : 668 088 223
•    Koordynator RPZ Szymon Nowak : 797 416 538
•    Koordynator RPZ Anna Wojtyra : 512 636 497
•    Koordynator RPZ Marta Sosińska: 512 147 723
•    Koordynator RPZ Agnieszka Rubczewska : 505 796 632
•    Koordynator RPZ Ewelina Zaremba: 797 416 542
•    Zespół ds. Pieczy Zastępczej PCPR w Koninie: 63 243 03 07


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Rekomenduje się:
1.    Przestrzegania zasad higieny osobistej:  ,,Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę (źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady)”.
2.    W przypadku pojawienia się objawów : kaszel, katar, wysoka temperatura, duszności, problemy z oddychaniem bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną tel. 509 698 188  lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 63 240 44 02.
3.    Zastosowanie zasad  izolacji  domowej, w tym :
a)    Zakaz odwiedzin małoletnich w rodzinach zastępczych przez rodziny biologiczne do dnia 24.05.2020r. z możliwością dalszego przedłużenia.
b)    Zakaz wyjazdu małoletnich poza miejsce zamieszkania rodziny zastępczej.
c)    Zawieszenie na czas kwarantanny urlopowań małoletnich.
d)    Zakaz przebywania w dużych skupiskach ludzkich, w tym sklepy, kościoły, sale zabaw.

 

 

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO