przejdź do zawartości
Aktualności

Komunikat w sprawie dofinansowania do zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, nie prowadzi naboru wniosków do programu pod nazwą Mobilność osób z niepełnosprawnością oraz nie zajmuje się ich weryfikacją.

Program ma ułatwić transport osób z najcięższymi niepełnosprawnościami.

PFRON udziela pomocy finansowej przy zakupie nowego lub używanego samochodu. Chodzi tu o samochody osobowe dostosowane do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się na wózku inwalidzkim. Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. Program kierujemy do osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

Pierwsza tura naboru wniosków rozpocznie się 1 marca 2023 roku.

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej:
  • za pośrednictwem platformy sow.pfron.org.pl
  • w Wielkopolskim Oddziale PFRON – przy pomocy pracownika Oddziału.
Żeby złożyć wniosek osoba wnioskująca będzie go musiała podpisać kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym.
Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego. Samochody osobowe dofinansujemy (poniższe wartości dofinansowania mogą się kumulować) w następującej wysokości:

1. dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną:
  • do kwoty 150.000,00 zł – 80% ceny samochodu,
  • nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł – 50%,
  • nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł – 30%
  • nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł – 0%;

2. dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażerem:
  • do kwoty 130.000,00 zł – 85% ceny samochodu,
  • nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł – 50%,
  • nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł – 30%,
  • nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł – 0%.

Z programem „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością można zapoznać się otwierając poniższe załączniki
treść programu
Zasady składania wniosków i ich rozpatrywania
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO