przejdź do zawartości
Aktualności

Informacja o zachowaniu trwałości projektu LUS

W związku z zakończeniem projektu „ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, który był realizowany w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2018 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne PCPR w Koninie informuje, iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu zachowania trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych/nowych placówek wsparcia dziennego utworzonych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2020 roku. W przypadku dwóch partnerów projektu tj. Gminy Rzgów i Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich trwałość projektu zostanie zachowana przez okres 5 lat.

1.    Gmina Golina Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zatrudnienie specjalistów do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi
2.    Gmina Grodziec – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zatrudnienie 1 opiekunki środowiskowej do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi
3.    Gmina Kazimierz Biskupi – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – gotowość do zatrudnienia asystenta rodziny
4.    Gmina Kleczew – Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zatrudnienie 1 opiekunki środowiskowej do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi pracującej w godzinach popołudniowych i weekendowych
5.    Gmina Kramsk – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – gotowość do zatrudnienia asystenta rodziny
6.    Gmina Rychwał - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zatrudnienie 2 opiekunek środowiskowych świadczących usługi opiekuńcze w środowisku
7.    Gmina Rzgów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zatrudnienie asystenta rodziny oraz opiekunki środowiskowej; utrzymanie funkcjonowania Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Sławsku, czyli placówka wsparcia dziennego, otwarta od poniedziałku do piątku, w godzinach od 14.00 do 18.00
8.    Gmina Skulsk – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zatrudnienie opiekuna w OPS
9.    Gmina Sompolno – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zatrudnienie 2 opiekunek do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godz. popołudniowych, wieczornych i weekendowych
10.    Gmina Stare Miasto – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zatrudnienie asystenta rodziny
11.    Gmina Ślesin – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zatrudnienie asystenta rodziny, zatrudnienie opiekunki środowiskowej
12.    Gmina Wilczyn – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zatrudnienie asystenta rodziny na ½ etatu
13.    Gmina Wierzbinek – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  - prowadzenia placówki wsparcia dzieci i młodzieży
14.    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – gotowość do podjęcia działań z zakresu socjoterapii, wyrównywania braków językowych dzieci, wyrównywania braków kompetencji matematycznych w Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych TPD w 5 gminach powiatu konińskiego
15.    Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ – zatrudnienie 2 asystentów osobistych
16.    Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich  - utrzymanie 25 miejsc w Świetlicy w Kopydłowie oraz 20 miejsc w Świetlicy w Gminie Krzymów.
17.    Powiat Koniński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie – zatrudnienie na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz psychologa

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO