przejdź do zawartości
Aktualności

Informacja o trwałości projektu „LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

 

zdjęcie prezentacyjne

 


W związku z zakończeniem projektu „ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, który był realizowany w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2018 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - PCPR w Koninie informuje, iż została zachowana trwałość rezultatów projektu w zakresie:
1.  usług opiekuńczych i asystenckich:
- opiekunka środowiskowa – 10  (gm. Grodziec -1, gm. Rychwał -2, gm. Skulsk -1, gm. Ślesin -2 , gm. Kleczew – 1, gm. Sompolno -2, gm. Rzgów -1)
- asystenci osób niepełnosprawnych – 2  (Fundacja Podaj Dalej im. Piotra Janaszka)
2.    miejsc w placówkach wsparcia dziennego 110
(gm. Wierzbinek – 40, gm. Rzgów – 25, TIO – 45)

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2020 roku. W przypadku dwóch partnerów projektu tj. Gminy Rzgów i Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich trwałość projektu zostanie zachowana przez okres 5 lat.
Więcej informacji o projekcie: www.pcpr.konin.pl
Linki do stron partnerów projektu:

www.golina.pl

www.grodziec.pl

www.gops-kazimierzbiskupi.pl

www.mgops.kleczew.pl

www.kramsk.pl

www.rychwal.pl

www.gminarzgow.pl

www.mgops.sompolno.pl

bip.gops.stare-miasto.pl

www.mgops.slesin.pl

www.wilczyn.pl

www.wierzbinek.pl

www.tpd.konin.pl

www.podajdalej.org.pl

www.tio.konin.pl

GOPS w Skulsku – informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie ośrodka, Skulsk, ul. Sikorskiego 6

 

 

 

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO