przejdź do zawartości
Aktualności

Indywidualne korepetycje z języka angielskiego i matematyki online - przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej.

W  ramach projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Działanie FEWP.06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w  terminie od 18.03.2024r. do 10.05.2024r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Koninie zrealizowało zadanie projektowe polegające na przeprowadzeniu indywidualnych korepetycji z języka angielskiego oraz matematyki online. Celem zadania było przygotowania do egzaminu ósmoklasisty  dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu konińskiego.
W korepetycjach wzięło udział 10 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej. Zajęcia odbywały się indywidualnie, w systemie zdalnym. Wymiar czasowy realizacji zadania obejmował łącznie 256 godzin zegarowych online. Z języka angielskiego odbyło się  łącznie 112 godzin, z matematyki  144 godziny.
 
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO