przejdź do zawartości
Aktualności

III Edycja programu korekcyjno–edukacyjnego dla sprawców przemocy

Powiat koniński przystąpił do realizacji III Edycji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy. Zadanie koordynuje działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie. Programem objęci zostaną sprawcy przemocy, którzy zgłoszą się samodzielnie, a także osoby zidentyfikowane jako stosujące przemoc na podstawie skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo znęcania się nad członkami rodziny, zwolnieni z odbywania kary pozbawienia wolności, skierowani przez instytucje lub organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

   
Program zakłada 18 spotkań i obejmuje kilka etapów. Poza częścią edukacyjną, odnoszącą się do samego zjawiska przemocy w rodzinie i rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, zaplanowano zajęcia korekcyjne ukierunkowane na uczenie się samokontroli agresywnych zachowań, treningu umiejętności społecznych i asertywności oraz umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie oraz przyjmowania odpowiedzialności za własne czyny. Szczegółowych informacji o programie, naborze, warunkach uczestnictwa
i harmonogramie udziela p. Jacek Biskupski z Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie pod nr telefonu 270 44 30, tel. kom. 512 493 486,
e-mail: jacek.biskupski@pcpr.konin.pl.

 

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO