przejdź do zawartości
Aktualności

Dzienny Dom Opieki Medycznej - usługi zdrowotne i społeczne dla niesamodzielnych osób starszych, mieszkańców powiatu konińskiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - "WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020”.
 
Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego
Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne
Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej
Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne
Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania
Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19
 
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi  4 885 305,37 zł.
Całkowita wartość projektu : 5 153 305,37 zł
 
Okres realizacji projektu w części dotyczącej funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej to 24 miesiące. Harmonogram przewiduje zakończenie realizacji wszystkich form wsparcia przewidzianych w projekcie na  31-03-2023.

W projekcie uczestniczą mieszkańcy powiatu konińskiego, osoby starsze w wieku emerytalnym (K60+, M65+) potrzebujące ze względu na stan zdrowia i wynikające z niego ograniczenia pomocy w codziennym funkcjonowaniu.
Projekty obejmujące deinstytucjonalizację opieki medycznej i usług społecznych.
Oferowane świadczenia obejmują między innymi kompleksową diagnostykę prowadzoną zgodnie z procedurą Całościowej Oceny Geriatrycznej oraz szeroko rozumianą rehabilitację (w obszarze deficytów medycznych, fizycznych, psychicznych, socjalnych i społecznych).
Projekt przewiduje wsparcie dla 250 uczestników oraz na co dzień ich wspierających opiekunów (opiekunowie faktyczni).
Uczestnicy korzystają z co najmniej 30 dni pobytu (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb do 120 dni) w DDOM zlokalizowanym w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 33B.
Pobyt w DDOM dla pacjentów jest bezpłatny.

Partnerzy projektu:

 

PARTNER WIODĄCY

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo- Doradcza A. Gawrońska Sp.j.

PARTNER NR 1
Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe

PARTNER NR 2
Powiat Koniński
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO