przejdź do zawartości
Aktualności

Dzięki rehabilitacji MOŻNA WIĘCEJ

plakat
zajecia muzyczne

 

Dzięki rehabilitacji MOŻNA WIĘCEJ

 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” kończy właśnie trzecią edycję projektu „Mogę więcej”. Jego programem zostały objęte osoby z różnego typu niepełnosprawnościami z subregionu konińskiego. Przez trzy miesiące prawie 70 uczestników korzystało bezpłatnie z różnych form rehabilitacji.

Dzięki temu projektowi, w różnych formach usprawniania wzięli udziałdorośli, młodzież i dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.Uczestniczyli oni w zajęciach z fizjoterapii, terapii logopedycznej,psychologicznej, pedagogicznej, taktylnej oraz integracji sensorycznej. Do bogatej oferty rehabilitacyjnej dołączono również zajęcia z komunikacji alternatywnej i hipoterapii, a uczniowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Marianowie uczestniczyli w koncertach relaksacyjnych, które okazały się dużą atrakcją dla wychowanków.

Poszczególne zajęcia w ramach projektu odbywały się zazwyczaj raz w tygodniu, najczęściej w miejscu zamieszkania tych osób, ale także w gabinetach specjalistów czy w gabinecie terapeutycznym w siedzibie Fundacji Otwarcie.Taka forma mobilności specjalistów eliminowała konieczność dowożenia osób z niepełnosprawnościami co często ma bardzo duże znaczenie dla procesu rehabilitacji.

Jak poinformowała koordynator projektu „Mogę więcej”, Joanna Czarnecka: – Osoby, które wzięły w nim udział, miały możliwość kontynuowania rehabilitacji u dotychczasowych specjalistów, bez konieczności zamiany na specjalistę „projektowego”.

W ocenie rodziców i rehabilitantów różnych dziedzin współpracujących przy projekcie Fundacji „Otwarcie”, możliwość wyboru specjalisty i miejsca  w którym rehabilitacja będzie się odbywała to jedna z największych zalet projektu. Konieczność dojazdu, często z odległych miejscowości, jest czasochłonne i wiąże się z kosztami oraz często z dyskomfortem osoby niepełnosprawnej i jej rodziny.

Projekt Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” był realizowany we współpracy z gminami: Stare Miasto, Skulsk, Sompolno, Rychwał, Krzymów, Ślesin oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO