przejdź do zawartości
Aktualności

Aktywny Samorząd MODUŁ II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż:
Wnioski dotyczące roku akademickiego 2015/2016 przyjmowane będą od dnia 25.08.2015 do dnia 10.10.2015 – bez możliwości jego przywrócenia
Wypłata dofinansowań w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego do dnia 31.01.2016
Wszystkie wymagane druki dostępne są poniżej  wraz z regulaminem przyznawania dofinansowania w roku 2015r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zastrzega sobie prawo do zmiany terminów bądź zakresu realizowanego programu zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez PFRON.

Załączniki:

REGULAMIN
Wniosek Moduł II 
Zaświadczenie z uczelni
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Kalkulacja kosztów dodatku
Oświadczenie moduł II dot. ilości sem. i wkładu własnego
Wkładka kolejny kierunek

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO