przejdź do zawartości
Aktualności

Aktywny Samorząd 2016

Rusza nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd  Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin

Opis

08.03.2016

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016 )

30.03.2016

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016

31.05.2016

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania
w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2016 r.

19.09.2016

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
(2-gi cykl 2016 )

10.10.2016

Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach Modułu II programu

31.01.2017

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2016 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu
do wniosków złożonych w 2016 r.)

30.06.2017

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu można uzyskać pod numerem telefonu 63 246 50 68 lub adresem internetowym PFRON link do strony.

Załączniki do pobrania

  1. Wniosek Moduł II
  2. Oświadczenie o dochodach
  3. Zgoda na przetwarzanie danych
  4. Zaświadczenie z uczelni
  5. Zaświadczenie o zatrudnieniu
  6. Oświadczenie dot. ilości dofinansowanych semestrów
  7. Kalkulacja kosztów dodatku
  8. Oświadczenie zgodnie z miejscem zamieszkania
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO