przejdź do zawartości
Aktualności

Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej spośród  pięciu działających na terenie powiatu Konińskiego  przystąpiły do udziału w  pilotażu  w zakresie testowania  wstępnej wersji  Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, opracowanych w ramach projektu „Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia  samodzielności osób  niepełnosprawnych”  PO WER 2014-2022
1/ Warsztat Terapii Zajęciowej w Nieborzynie prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  w Koninie
2/ Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielnicy Dużej prowadzony przez Fundację Mielnica
Celem wdrożenia Standardów jest  poprawa  skuteczności placówek w zakresie rozwijania umiejętności  społecznych i zawodowych  zwiększających szanse  osób z niepełnosprawnościami  na niezależne życie  i podjęcie zatrudnienia.
Standardy  zawierają  wytyczne dotyczące :
  • Opracowanie indywidualnych  programów rehabilitacyjnych  oraz ich wdrożenia z wykorzystaniem  modelu oceny  biopsychologicznej jako nadrzędnej  zasady  prawa  samostanowienia
  • Zasad i metod mierzenia postępów  prowadzonej terapii w kontekście  Indywidualnych Programów Rehabilitacji  oraz jej efektywności
  • Szkolenia i rozwoju kadr WTZ
Realizacja pilotażu zaplanowana jest do końca stycznia 2023 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej w pilotażu otrzymają m.in.:
  1. Możliwość udziału kadry  w nieodpłatnych szkoleniach  przygotowujących do testowania  Standardów,
  2. Wsparcie w zakresie  analizy zasobów  osobowych w WTZ oraz diagnozy potrzeb sprzętowych w WTZ, w celu ich uzupełnienia  pod kątem testowania Standardów,
  3. Narzędzie  informatyczne na potrzeby  przeprowadzenia diagnozy  funkcjonalnej uczestników WTZ,
  4. Dofinansowania do kwoty 65 000,00 zł  na dostosowanie pomieszczeń  i zakup wyposażenia  do prowadzenia terapii zgodnie z wypracowanym Standardem.
W skali kraju  do pilotażu zakwalifikowało się 10% Warsztatów Terapii Zajęciowej, tj. 72 placówki.
Powiat Koniński wiąże duże nadzieje z uczestnictwem  WTZ  w pilotażu  mając przekonanie, że jest jeszcze wiele do zrobienia w zakresie  usamodzielniania osób z niepełnosprawnościami. Będziemy przyglądać się procesowi  testowania Standardów i dobre praktyki rozszerzać na pozostałe  WTZ w Paprotni, Ignacewie i Wilczogórze.
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO