• 2017-03-02 14:15

Nabór wniosków na Aktywny Samorząd - terminy naboru wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż można składać wnioski na Moduł II
Czytaj dalej

  • 2017-09-12 09:05

„Mogę więcej” – edycja V

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie wraz z Partnerami: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Gminami: Sompolno, Stare Miasto i Ślesin realizuje projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością „Mogę więcej” – edycja V.
Czytaj dalej

  • 2017-09-07 08:50

Wizyta studyjna w Ośrodku Interwencji w Ślesinie

W dniu 24 sierpnia 2017 roku Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie odwiedzili uczestnicy wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego.
Czytaj dalej

  • 2017-08-31 11:18

Edukacja tez atrakcja

Na zakończenie wakacji 31 dzieci w wieku od 7 do 17 lat z rodzin zastępczych powiatu konińskiego było na wyjeździe integracyjno – edukacyjnym w stolicy Wielkopolski, w Poznaniu. 
Czytaj dalej

  • 2017-04-03 08:50

Wnioski na Aktywny Samorząd - Moduł I tylko do 30 sierpnia 2017

W ramach Modułu I wnioski będą przyjmowane w dwóch terminach.
Czytaj dalej

  • 2017-07-25 10:52

"Nie dla Wykluczena"

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie: NIE DLA WYKLUCZENIA – TAK DLA INTEGRACJI. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Osi priorytetowej 7.
Czytaj dalej

  • 2017-07-12 07:35

Nieodpłatne konsultacje i terapia psychologiczna

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” wraz z partnerem Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie serdecznie zapraszają rodzeństwo osób z niepełnosprawnością
Czytaj dalej

  • 2017-06-27 09:13

Nabór chętnych osób do projetku EFS

JOLANTA WOŹNICA „PERSONA” OŚRODEK SZKOLENIOWO DORADCZY w partnerstwie z Fundacją Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej realizuje na terenie powiatu konińskiego (gminy: Kleczew, Rychwał, Sompolno, Grodziec (gmina wiejska), Skulsk (gmina wiejska), Wierzbinek (gmina wiejska), Wilczyn (gmina wiejska)) projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. „Kierunek zmiany wspierający osoby wykluczone społecznie”.
Czytaj dalej

  • 2017-06-20 09:16

Wybór oferty na świadczenie usługi cateringu

Czytaj dalej

  • 2017-06-08 09:52

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringu

Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego