• 2017-12-14 11:53

Życzenia 2017

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku 2018
Czytaj dalej

  • 2016-11-29 12:51

Nabór wniosków „Programu wyrównywania różnic między regionami

Ruszył nabór wniosków „Programu wyrównywania różnic między regionami".
Czytaj dalej

  • 2017-12-11 09:59

„RODZINNA MAGIA ŚWIĄT”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- Zespół ds. Pieczy Zastępczej   przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym „ PEGAZ”  PWSZ w Koninie w dniu 8 grudnia zorganizował  kolejną edycję  Świątecznych spotkań z rodzinami zastępczymi  powiatu konińskiego  i wspierającymi je instytucjami p.n. „RODZINNA MAGIA ŚWIĄT”.
Czytaj dalej

  • 2017-11-14 12:23

ogłoszenie o naborze partnerów

Starosta Koniński - ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych utworzeniem partnerstwa którego celem będzie opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu  w ramach poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Czytaj dalej

  • 2017-10-30 13:38

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego
Czytaj dalej

  • 2017-03-02 14:15

Nabór wniosków na Aktywny Samorząd - terminy naboru wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż można składać wnioski na Moduł II
Czytaj dalej

  • 2017-09-12 09:05

„Mogę więcej” – edycja V

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie wraz z Partnerami: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Gminami: Sompolno, Stare Miasto i Ślesin realizuje projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością „Mogę więcej” – edycja V.
Czytaj dalej

  • 2017-09-07 08:50

Wizyta studyjna w Ośrodku Interwencji w Ślesinie

W dniu 24 sierpnia 2017 roku Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie odwiedzili uczestnicy wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego.
Czytaj dalej

  • 2017-08-31 11:18

Edukacja tez atrakcja

Na zakończenie wakacji 31 dzieci w wieku od 7 do 17 lat z rodzin zastępczych powiatu konińskiego było na wyjeździe integracyjno – edukacyjnym w stolicy Wielkopolski, w Poznaniu. 
Czytaj dalej

  • 2017-04-03 08:50

Wnioski na Aktywny Samorząd - Moduł I tylko do 30 sierpnia 2017

W ramach Modułu I wnioski będą przyjmowane w dwóch terminach.
Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego