• 2018-08-02 13:22

Zapytanie na przeprowadzenie warsztatów specjalistycznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na usługi przeprowadzenia warsztatów z zakresu "Jak radzić sobie z negatywnymi zachowaniami", w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2018-07-26 10:52

Raport z konsultacji społecznych rozwoju pieczy zastępczej

Konsultacje społeczne Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie konińskim na lata 2018-2020 - RAPORT
Czytaj dalej

  • 2018-06-21 10:39

„Siła rodziny” edycja IV

Fundacja na Recz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” oraz partner projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie serdecznie zapraszają rodziców/opiekunów oraz rodzeństwo osób niepełnosprawnych (mieszkańców subregionu konińskiego) do udziału w projekcie „Siła rodziny” edycja IV
Czytaj dalej

  • 2018-06-11 12:23

III Dni Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie konińskim.

Występy sceniczne, liczne gry i zabawy rodzinne, a do tego świetna pogoda i prawie trzystu gości - tak zapisały się III obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie konińskim.
Czytaj dalej

  • 2018-05-14 09:39

Ogólnopolskie spotkanie PCPR pn „Kierunek-Dziecko” 24-25 IV 2018

W dniach 24-25 kwietnia br. przedstawicielki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie Dyrektor Elżbieta Sroczyńska oraz Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Dorota Kaźmierczak, na zaproszenie Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej w Warszawie,  reprezentowały Powiat Koniński  Na I Ogólnopolskim Spotkaniu Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego pn. „ Kierunek-Dziecko”, które odbyło się w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni.
Czytaj dalej

  • 2018-05-14 10:04

WYPADEK! I co dalej?

Wypracowanie kompleksowego modelu wsparcia dla osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową, które wskutek wypadku bądź innych zdarzeń losowych straciły swoją sprawność i stały się zależne od innych osób.

Czytaj dalej

  • 2018-04-12 08:14

Zaproszenie Rady Seniorów na spotkanie informacyjne

RADA SENIORÓW Miasta Konina zaprasza wszystkich na spotkanie informacyjne dotyczące testamentów.
Czytaj dalej

  • 2018-03-13 08:32

Szkolenia organizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy i profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Czytaj dalej

  • 2018-03-13 11:58

Aktywizacja osób młodych bez pracy

Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińckim IV"
Czytaj dalej

  • 2018-03-13 12:38

PCPR w Koninie oraz PWSZ zapraszają na konferencję

21 marca 2018 w sali panoramicznej PWSZ w Koninie odbędzie się seminarium.
Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego