• 2018-09-10 12:02

Zapytanie ofertowe na dyżur prawnika

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na dyżur prawnika dla rodzin zastępczych
Czytaj dalej

  • 2018-09-10 12:14

Zapytanie ofertowe na usługi fizjoterapeuty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na usługi fizjoterapeuty
Czytaj dalej

  • 2018-09-10 12:23

Zapytanie ofertowe na superwizję w rodzinach zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na usługi przeprowadzenia superwizji dla rodzin zastępczych
Czytaj dalej

  • 2018-08-02 13:03

Zapytanie na wynajem sali do przeprowadzenia szkoleń

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na usługi wynajmu sali do przeprowadzenia szkoleń, w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2018-08-02 13:10

Zapytanie ofertowe na prowadzenie warsztatów sensorycznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów sensorycznych w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2018-08-02 13:22

Zapytanie na przeprowadzenie warsztatów specjalistycznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na usługi przeprowadzenia warsztatów z zakresu "Jak radzić sobie z negatywnymi zachowaniami", w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2018-07-26 10:52

Raport z konsultacji społecznych rozwoju pieczy zastępczej

Konsultacje społeczne Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie konińskim na lata 2018-2020 - RAPORT
Czytaj dalej

  • 2018-06-21 10:39

„Siła rodziny” edycja IV

Fundacja na Recz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” oraz partner projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie serdecznie zapraszają rodziców/opiekunów oraz rodzeństwo osób niepełnosprawnych (mieszkańców subregionu konińskiego) do udziału w projekcie „Siła rodziny” edycja IV
Czytaj dalej

  • 2018-06-11 12:23

III Dni Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie konińskim.

Występy sceniczne, liczne gry i zabawy rodzinne, a do tego świetna pogoda i prawie trzystu gości - tak zapisały się III obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie konińskim.
Czytaj dalej

  • 2018-05-14 09:39

Ogólnopolskie spotkanie PCPR pn „Kierunek-Dziecko” 24-25 IV 2018

W dniach 24-25 kwietnia br. przedstawicielki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie Dyrektor Elżbieta Sroczyńska oraz Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Dorota Kaźmierczak, na zaproszenie Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej w Warszawie,  reprezentowały Powiat Koniński  Na I Ogólnopolskim Spotkaniu Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego pn. „ Kierunek-Dziecko”, które odbyło się w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni.
Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego