• 2019-01-02 13:21

Składanie wniosków on-line na środki pomocnicze i ortopedyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż od stycznia 2019 roku wnioskodawcy z niepełnosprawnościami, mogą składać wnioski na dofinansowanie do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych w formie elektronicznej.
Czytaj dalej

  • 2019-02-05 14:08

Model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy

Serdecznie zapraszamy instytucje publiczne zatrudniające lub deklarujące chęć zatrudnienia osób niepełnosprawnych do udziału w bezpłatnym dwudniowym spotkaniu warsztatowym, które odbędzie się w dniach 19-20 lutego br. w Warszawie.
 
Czytaj dalej

  • 2017-01-13 07:50

"LUS" - Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wraz z 16 partnerami (12 OPS, 4 NGO)
w okresie od 01.01.2017 -  31.12.2018  realizuje projekt
„ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.
Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 
Czytaj dalej

  • 2019-01-31 15:13

Informacja o zachowaniu trwałości projektu LUS

W związku z zakończeniem projektu „ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, który był realizowany w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2018 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne PCPR w Koninie informuje, iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu zachowania trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych/nowych placówek wsparcia dziennego utworzonych w ramach projektu.
Czytaj dalej

  • 2019-01-28 11:26

Nowe możliwości dla studentów z niepełnosprawnościami

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej realizuje projekt skierowany do studentów ostatniego roku i absolwentów uczelni wyższych „Start zawodowy dla absolwentów z niepełnosprawnością”.
Czytaj dalej

  • 2019-01-22 12:58

Zaproszenie na bezpłatne spotkania „Grupy Wsparcia”

Zaproszenie  bezpłatne spotkania „Grupy Wsparcia”

 

Czytaj dalej

  • 2019-01-08 13:24

Nabór wniosków do programu

Ruszył nabór wniosków „Programu wyrównywania różnic między regionami". Wnioski dotyczące obszarów B, C, D programu przyjmowane będą w terminie do 22 lutego 2019 roku.
Czytaj dalej

  • 2018-11-29 13:06

Pracownia Świętego Mikołaja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- Zespół ds. Pieczy Zastępczej   przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym „ PEGAZ”  PWSZ w Koninie w dniu 7 grudnia zorganizuje  kolejną edycję  świątecznych spotkań z rodzinami zastępczymi  powiatu konińskiego  i wspierającymi je instytucjami p.n. „Pracownia Świętego Mikołaja”.

Czytaj dalej

  • 2018-10-17 12:26

Wizyta studyjna WTZ Wilczyn w spółdzielniach socjalnych

WTZ Wilczyn wizyta studyjna 26.IX-27.IX.2018.r.-spółdzielnie socjalne.
Czytaj dalej

  • 2018-10-17 12:41

Wizyta studyjna WTZ Paprotnia w spółdzielniach socjalnych

W wizycie studyjnej w dniach 24-25.09.2018r. brało udział 12 osób z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Paprotni Stowarzyszenia Razem Aktywni.
Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego