• 2017-01-13 07:50

"LUS" - Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wraz z 16 partnerami (12 OPS, 4 NGO)
w okresie od 01.01.2017 -  31.12.2018  realizuje projekt
„ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.
Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 
Czytaj dalej

  • 2017-04-03 08:50

Wnioski na Aktywny Samorząd - Moduł I tylko do 30 sierpnia 2017

W ramach Modułu I wnioski będą przyjmowane w dwóch terminach.
Czytaj dalej

  • 2017-07-25 10:52

"Nie dla Wykluczena"

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie: NIE DLA WYKLUCZENIA – TAK DLA INTEGRACJI. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Osi priorytetowej 7.
Czytaj dalej

  • 2017-07-12 07:35

Nieodpłatne konsultacje i terapia psychologiczna

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” wraz z partnerem Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie serdecznie zapraszają rodzeństwo osób z niepełnosprawnością
Czytaj dalej

  • 2017-06-27 09:13

Nabór chętnych osób do projetku EFS

JOLANTA WOŹNICA „PERSONA” OŚRODEK SZKOLENIOWO DORADCZY w partnerstwie z Fundacją Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej realizuje na terenie powiatu konińskiego (gminy: Kleczew, Rychwał, Sompolno, Grodziec (gmina wiejska), Skulsk (gmina wiejska), Wierzbinek (gmina wiejska), Wilczyn (gmina wiejska)) projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. „Kierunek zmiany wspierający osoby wykluczone społecznie”.
Czytaj dalej

  • 2017-06-20 09:16

Wybór oferty na świadczenie usługi cateringu

Czytaj dalej

  • 2017-06-08 09:52

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringu

Czytaj dalej

  • 2017-05-26 13:06

Nowe programy PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację nowych programów skierowanych do osób niepełnosprawnych i pracodawców
Czytaj dalej

  • 2017-05-15 08:10

Pracownicy PCPR prelegentami w konferencji

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie p. Dorota Kaźmierczak – kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej oraz p. Jacek Biskupski – kierownik Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie
Czytaj dalej

  • 2017-04-18 09:35

Wybór oferenta na wynajem sali do przeprowadzenia szkoleń

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż dokonanowo wyboru oferenta na wynajem sali do przeprowadzenia szkoleń, w ramach projektu realizowanego ze środków EFS.

Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego