• 2019-01-08 13:24

Nabór wniosków do programu "Wyrównywania różnic między regionami"

Ruszył nabór wniosków „Programu wyrównywania różnic między regionami". Wnioski dotyczące obszarów B, C, D programu przyjmowane będą w terminie do 28 lutego 2019 roku.
Czytaj dalej

  • 2019-01-02 13:21

Składanie wniosków on-line na środki pomocnicze i ortopedyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż od stycznia 2019 roku wnioskodawcy z niepełnosprawnościami, mogą składać wnioski na dofinansowanie do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych w formie elektronicznej.
Czytaj dalej

  • 2018-11-29 13:06

Pracownia Świętego Mikołaja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- Zespół ds. Pieczy Zastępczej   przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym „ PEGAZ”  PWSZ w Koninie w dniu 7 grudnia zorganizuje  kolejną edycję  świątecznych spotkań z rodzinami zastępczymi  powiatu konińskiego  i wspierającymi je instytucjami p.n. „Pracownia Świętego Mikołaja”.

Czytaj dalej

  • 2018-10-17 12:26

Wizyta studyjna WTZ Wilczyn w spółdzielniach socjalnych

WTZ Wilczyn wizyta studyjna 26.IX-27.IX.2018.r.-spółdzielnie socjalne.
Czytaj dalej

  • 2018-10-17 12:41

Wizyta studyjna WTZ Paprotnia w spółdzielniach socjalnych

W wizycie studyjnej w dniach 24-25.09.2018r. brało udział 12 osób z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Paprotni Stowarzyszenia Razem Aktywni.
Czytaj dalej

  • 2017-01-13 07:50

"LUS" - Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wraz z 16 partnerami (12 OPS, 4 NGO)
w okresie od 01.01.2017 -  31.12.2018  realizuje projekt
„ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.
Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 
Czytaj dalej

  • 2018-10-01 14:12

Zmiany w naborze wniosków na dof. ze śr. PFRON dla OPP

Zmiany w sposobie składania wniosków przez organizacje pozarządowe na dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji zadań z zakresu sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych.
Czytaj dalej

  • 2018-10-10 12:58

Nabór na usługę cateringu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na usługę cateringu w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2018-09-27 14:05

Dzięki rehabilitacji "Mogę więcej "

Od września do listopada ponad sto osób weźmie udział w projekcie „Mogę więcej! edycja 6” realizowanym przez Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Koninie oraz jej partnerów
Czytaj dalej

  • 2018-09-14 09:43

Nabór AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł II

Ruszył nabór do Aktywnego samorządu MODUŁ II
Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego