• 2020-07-10 14:40

Zaproszenie do składania ofert na sprzęt IT

Czytaj dalej

  • 2020-07-10 14:46

Zaproszenie do składania ofert na środki ochrony osobistej

Czytaj dalej

  • 2020-05-11 10:21

Ograniczenia dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Ograniczenie w obsłudze klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Czytaj dalej

  • 2020-05-03 14:29

PLAN AWARYJNY

DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ W EPIDEMII KORONAWIRUSA
Czytaj dalej

  • 2020-04-09 09:22

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w związku z COVID-19

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje wsparcie kierowane do osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa.
Jest to nowouruchomiony przez PFRON program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
Czytaj dalej

  • 2020-03-27 10:07

Zawieszenie zajęć w palcówkach

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.03.2020r. zawiesza się działalność wsparcia dziennego.
Czytaj dalej

  • 2020-03-23 11:12

Konińska Grupa Wsparcia Psychicznego „Jesteśmy”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie  z Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie w zaistniałej sytuacji stanu zagrożenia epidemiologicznego rozszerza zakres zdalnej pomocy dla mieszkańców całego powiatu konińskiego. Dzięki współpracy z wolontariuszami –  psychologami i psychoterapeutami powstała  na portalu społecznościowym facebook Konińska Grupa Wsparcia Psychicznego „Jesteśmy”.
Czytaj dalej

  • 2020-03-13 12:31

Komunikat związany z KORONAWIRUSEM

Czytaj dalej

  • 2020-02-29 18:27

Rusza nabór do programu AKTYWNY SAMORZĄD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż Zarząd PFRON uchwałą z dnia 17 lipca 2019 r. przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020r.
Czytaj dalej

  • 2020-02-27 10:18

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wraz z Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie informują,  że rozpoczęła się realizacja VI edycji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.
Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego