• 2020-07-27 10:02

Zmiany w programie wsparcia dla Modułu III

PFRON rozszerza zakres wsparcia w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
Czytaj dalej

  • 2020-07-23 11:24

Szkolenia dla członków rodzin osób niesamodzielnych

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie wraz z partnerami PCPR w Koninie oraz firmą Fermintrade serdecznie zapraszają członków rodzin osób niesamodzielnych z Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego
Czytaj dalej

  • 2020-07-21 11:30

Szósta edycja programu korekcyjno - edukacyjnego

W dniu 11 lipca b.r. w Ślesinie ruszyła kolejna VI edycja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie - Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie  w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Czytaj dalej

  • 2019-07-24 14:09

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.
Czytaj dalej

  • 2020-07-10 14:40

Zaproszenie do składania ofert na sprzęt IT-zamknięcie postęp.

Czytaj dalej

  • 2020-07-10 14:46

Zaproszenie do składania ofert na środki ochrony osobistej

Zamknięcie postępowania bez wyboru oferty z przyczyny przekroczenia planowanego budżetu.

Czytaj dalej

  • 2020-05-11 10:21

Ograniczenia dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Ograniczenie w obsłudze klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Czytaj dalej

  • 2020-05-03 14:29

PLAN AWARYJNY

DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ W EPIDEMII KORONAWIRUSA
Czytaj dalej

  • 2020-04-09 09:22

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w związku z COVID-19

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje wsparcie kierowane do osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa.
Jest to nowouruchomiony przez PFRON program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
Czytaj dalej

  • 2020-03-27 10:07

Zawieszenie zajęć w palcówkach

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.03.2020r. zawiesza się działalność wsparcia dziennego.
Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego