przejdź do zawartości

Na skróty

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie serdecznie zapraszają mieszkańców subregionu konińskiego na 40-g...

Informator „Studiuj bez barier w Poznaniu"

Polskie uczelnie z roku na rok czynią coraz większe starania, aby kłopoty wynikające ze stanu zdrowia, nie przeszkodziły młodym osobom w podjęciu studiów wyższych.

V Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego.

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wraz z Gminą Kazimierz Biskupi organizuje 8 czerwca br. V Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego. Tradycyjnie już, miejscem  spotkania je...

Programy dla sprawców przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wraz z Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie informują, że rozpoczyna się realizacja VIII edycji programu korekcyjno...

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO