• 2017-01-13 07:50

"LUS" - Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wraz z 16 partnerami (12 OPS, 4 NGO)
w okresie od 01.01.2017 -  31.12.2018  realizuje projekt
„ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.
Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 
Czytaj dalej

  • 2017-03-17 12:08

Szkolenie dla kuratorów

W dniu 10 marca 2017 roku psycholog z Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie poprowadził szkolenie dla Kuratorów rodzinnych Sądu Rejonowego w Koninie
Czytaj dalej

  • 2017-03-02 14:15

Nabór wniosków na Aktywny Samorząd - terminy naboru wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż można składać wnioski na Moduł II
Czytaj dalej

  • 2017-02-21 09:01

Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy

W dniu 21.02.2017 roku w Kazimierzu Biskupim  rozpoczną się  pierwsze grupowe spotkania kobiet doświadczających przemocy w rodzinie.
Czytaj dalej

  • 2017-02-21 09:04

Warsztaty dla rodziców „Mądry rodzic, szczęśliwe dziecko”

W Kazimierzu Biskupim Gminnym Ośrodku Kultury w ramach projektu socjalnego pt. „Mała Akademia Rodziny – promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
Czytaj dalej

  • 2017-02-21 09:05

Szkolenie dla kuratorów sądowych

W dniu 16 lutym 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Koninie odbyło się szkolenie dla kuratorów zawodowych dla dorosłych na temat „Zastosowanie negocjacji i mediacji w pracy kuratora zawodowego”
Czytaj dalej

  • 2017-02-16 09:53

Wybór oferenta na usługi dietetyka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż dokonanowo wyboru oferenta na świadczenie usługi dietetyka dla 5 dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu konińskiego, w ramach projektu realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2017-02-16 09:56

Wybór oferenta na usługi logopedy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż dokonanowo wyboru oferenta na świadczenie usługi logopedy dla 18 dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu konińskiego, w ramach projektu realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2017-02-13 14:49

Wybór oferenta na prowadzenie zajęć integracji sensorycznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż dokonanowo wyboru oferenta na wynajem sali do zajęć z integracji sensorycznej i przeprowadzenie zajęć integracji sensorycznej dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu konińskiego, w ramach projektu realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2017-02-07 08:20

Wybór oferenta na usługi pomocy prawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż dokonanowo wyboru oferenta na świadczenie usługi pomocy prawnej dla rodzin zastępczych z terenu powiatu konińskiego, w ramach projektu realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego