• 2020-03-23 11:12

Konińska Grupa Wsparcia Psychicznego „Jesteśmy”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie  z Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie w zaistniałej sytuacji stanu zagrożenia epidemiologicznego rozszerza zakres zdalnej pomocy dla mieszkańców całego powiatu konińskiego. Dzięki współpracy z wolontariuszami –  psychologami i psychoterapeutami powstała  na portalu społecznościowym facebook Konińska Grupa Wsparcia Psychicznego „Jesteśmy”.
Czytaj dalej

  • 2020-03-13 12:31

Komunikat związany z KORONAWIRUSEM

Czytaj dalej

  • 2020-02-29 18:27

Rusza nabór do programu AKTYWNY SAMORZĄD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż Zarząd PFRON uchwałą z dnia 17 lipca 2019 r. przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020r.
Czytaj dalej

  • 2020-02-27 10:18

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wraz z Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie informują,  że rozpoczęła się realizacja VI edycji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.
Czytaj dalej

  • 2020-01-24 12:57

Informacja o trwałości projektu EFS

W związku z zakończeniem projektu „ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, który był realizowany w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2018 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne PCPR w Koninie informuje, iż została zachowana trwałość rezultatów projektu
Czytaj dalej

  • 2020-01-07 07:50

Elektroniczny nabór wniosków na turnusy i śr. ortopedyczne

Szanowni Państwo, przypominamy, iż od wczoraj można bez wychodzenia z domu wnioskować o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
Czytaj dalej

  • 2019-12-31 10:43

Nabór wniosków do programu "WRMR III" na rok 2020

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.”.
Czytaj dalej

  • 2019-12-11 10:02

Nabór do projektu „Ortotyka 3D”

„Ortotyka 3D” jest  pilotażowym projektem firmy Omni3D i Meyra Group realizowanym we współpracy z Fundacją On/Off. Jego celem jest rekrutacja osób zainteresowanych skorzystaniem z możliwości przemysłowego druku 3D i przygotowaniem testowych wersji wydruków stabilizujących lub zastępujących narząd ruchu.
Czytaj dalej

  • 2019-12-10 09:08

Przerwa w pracy urzędu 27.12.2019

Zarządzeniem nr 7 z dnia 06.12.2019r. ustanowiono dzień 27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy. W zamian urząd będzie czynny dla interesantów w sobotę 14 grudnia 2019r.

 

Czytaj dalej

  • 2019-11-15 11:23

Znamy laureatów konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

W środę na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono nagrody laureatom XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. W uroczystej gali udział wzięła małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.
Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego