• 2018-09-10 12:23

Zapytanie ofertowe na superwizję w rodzinach zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na usługi przeprowadzenia superwizji dla rodzin zastępczych
Czytaj dalej

  • 2018-08-02 13:03

Zapytanie na wynajem sali do przeprowadzenia szkoleń

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na usługi wynajmu sali do przeprowadzenia szkoleń, w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2018-08-02 13:10

Zapytanie ofertowe na prowadzenie warsztatów sensorycznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów sensorycznych w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2018-08-02 13:22

Zapytanie na przeprowadzenie warsztatów specjalistycznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na usługi przeprowadzenia warsztatów z zakresu "Jak radzić sobie z negatywnymi zachowaniami", w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2018-07-26 10:52

Raport z konsultacji społecznych rozwoju pieczy zastępczej

Konsultacje społeczne Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie konińskim na lata 2018-2020 - RAPORT
Czytaj dalej

  • 2018-06-21 10:39

„Siła rodziny” edycja IV

Fundacja na Recz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” oraz partner projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie serdecznie zapraszają rodziców/opiekunów oraz rodzeństwo osób niepełnosprawnych (mieszkańców subregionu konińskiego) do udziału w projekcie „Siła rodziny” edycja IV
Czytaj dalej

  • 2018-06-11 12:23

III Dni Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie konińskim.

Występy sceniczne, liczne gry i zabawy rodzinne, a do tego świetna pogoda i prawie trzystu gości - tak zapisały się III obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie konińskim.
Czytaj dalej

  • 2018-05-14 09:39

Ogólnopolskie spotkanie PCPR pn „Kierunek-Dziecko” 24-25 IV 2018

W dniach 24-25 kwietnia br. przedstawicielki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie Dyrektor Elżbieta Sroczyńska oraz Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Dorota Kaźmierczak, na zaproszenie Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej w Warszawie,  reprezentowały Powiat Koniński  Na I Ogólnopolskim Spotkaniu Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego pn. „ Kierunek-Dziecko”, które odbyło się w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni.
Czytaj dalej

  • 2018-05-14 10:04

WYPADEK! I co dalej?

Wypracowanie kompleksowego modelu wsparcia dla osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową, które wskutek wypadku bądź innych zdarzeń losowych straciły swoją sprawność i stały się zależne od innych osób.

Czytaj dalej

  • 2018-04-12 08:14

Zaproszenie Rady Seniorów na spotkanie informacyjne

RADA SENIORÓW Miasta Konina zaprasza wszystkich na spotkanie informacyjne dotyczące testamentów.
Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego