• 2019-12-31 10:43

Nabór wniosków do programu "WRMR III" na rok 2020

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.”.
Czytaj dalej

  • 2019-12-11 10:02

Nabór do projektu „Ortotyka 3D”

„Ortotyka 3D” jest  pilotażowym projektem firmy Omni3D i Meyra Group realizowanym we współpracy z Fundacją On/Off. Jego celem jest rekrutacja osób zainteresowanych skorzystaniem z możliwości przemysłowego druku 3D i przygotowaniem testowych wersji wydruków stabilizujących lub zastępujących narząd ruchu.
Czytaj dalej

  • 2019-12-10 09:08

Przerwa w pracy urzędu 27.12.2019

Zarządzeniem nr 7 z dnia 06.12.2019r. ustanowiono dzień 27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy. W zamian urząd będzie czynny dla interesantów w sobotę 14 grudnia 2019r.

 

Czytaj dalej

  • 2019-11-15 11:23

Znamy laureatów konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

W środę na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono nagrody laureatom XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. W uroczystej gali udział wzięła małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.
Czytaj dalej

  • 2019-11-08 13:38

Projekt rehabilitacji dzieci z MPD

Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi nabór pacjentów do projektu pn. "Upowszechnienie technologicznie wspomaganej disgnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z MPD w województwie wielkopolskim".
Czytaj dalej

  • 2018-10-01 14:12

Nabór wniosków na dof. ze śr. PFRON dla OPP

Zmiany w sposobie składania wniosków przez organizacje pozarządowe na dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji zadań z zakresu sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych.
Czytaj dalej

  • 2019-10-16 08:38

„Mogę więcej! edycja 7”

Od września do listopada ponad sto osób bierze udział w projekcie „Mogę więcej! edycja 7” realizowanym przez Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Koninie oraz jej partnera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Czytaj dalej

  • 2019-10-14 14:36

Nowy obszar A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami"

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu z przyjemnością informuje o uruchomieniu pomocy finansowej na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" (PWRMRIII).
Czytaj dalej

  • 2019-10-04 09:58

Nabór partnerów do projektu

Informujemy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty nabór partnera do projektu pozakonkursowego pn. "Samorząd bez barier" skierowanego do instytucji posiadających wiedzę i doświadczenie w realizacji działań z zakresu zapewniania dostępności oraz wspierania osób z niepełnosprawnościami.
Czytaj dalej

  • 2018-09-14 09:43

Nabór AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł II

Ruszył nabór do Aktywnego samorządu MODUŁ II
Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego