• 2018-05-14 10:04

WYPADEK! I co dalej?

Wypracowanie kompleksowego modelu wsparcia dla osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową, które wskutek wypadku bądź innych zdarzeń losowych straciły swoją sprawność i stały się zależne od innych osób.

Czytaj dalej

  • 2018-04-12 08:14

Zaproszenie Rady Seniorów na spotkanie informacyjne

RADA SENIORÓW Miasta Konina zaprasza wszystkich na spotkanie informacyjne dotyczące testamentów.
Czytaj dalej

  • 2018-03-13 08:32

Szkolenia organizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy i profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Czytaj dalej

  • 2018-03-13 11:58

Aktywizacja osób młodych bez pracy

Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińckim IV"
Czytaj dalej

  • 2018-03-13 12:38

PCPR w Koninie oraz PWSZ zapraszają na konferencję

21 marca 2018 w sali panoramicznej PWSZ w Koninie odbędzie się seminarium.
Czytaj dalej

  • 2018-03-09 14:35

Nabór na usługi logopedy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na usługi logopedy w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.
 
Czytaj dalej

  • 2018-03-08 11:01

Anulowanie wyboru oferenta na usługi logopedy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż dokonanowo wyboru oferenta na świadczenie usługi logopedy dla 8 dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu konińskiego II część zamówienia, w ramach projektu realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2018-03-06 11:12

Rusza nabór na Aktywny Samorząd - Moduł I

Rusza nabór wniosków do programu Aktywny Samorząd Moduł I
Czytaj dalej

  • 2018-03-05 14:09

Rusza nabór na Aktywny Samorząd - Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż zgodnie z Regulaminem rozpatrywania wniosków w 2018 r. w ramach pilotażowego programu  „Aktywny samorząd” wniosku w ramach Modułu II składać można do dnia 30.03.2018r. 
Czytaj dalej

  • 2018-02-21 10:24

Ostatnie Pożegnanie

Z ogromnym żalem  zawiadamiamy o śmierci naszej koleżanki.
Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego