• 2017-02-02 12:24

Wybór oferenta na dostawę materiałów promocyjnych do projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż dokonanowo wyboru oferenta na opracowanie, wykonanie oraz dostawę materiałów i gadżetów promocyjnych w ramach projektu realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2017-02-02 13:48

Zapytanie ofertowe na usługę dietetyka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na usługi dietetyka w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2017-02-02 13:55

Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć integracji sensorycznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów integracji sensorycznej w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2017-01-26 13:44

Zapytanie ofertowe na usługę fizjoterapeuty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na usługi fizjoterapeuty w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2017-01-26 14:09

Zapytanie ofertowe na usługę pomocy prawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na pomoc prawną dla rodzin zastępczych w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2017-01-20 12:26

SPOTKANIA GRUP WSPARCIA

Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach grup wsparcia.
Czytaj dalej

  • 2017-01-19 11:55

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych do projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na opracowanie, wykonanie oraz dostawę materiałów i gadżetów promocyjnych w ramach projektu realizowanego ze środków EFS

Czytaj dalej

  • 2016-12-20 12:33

Rozstrzygnięcie naboru

Rozstrzygnięto nabór na stanowisko psychologa i koordynatora pieczy zastępczej.
Czytaj dalej

  • 2016-12-08 08:58

Magiczny Czas dla Rodziny

Na  13 grudnia br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz studenci Pracy Socjalnej  oraz Studenckie Koło Naukowe Pegaz  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie zaplanowali zorganizowanie spotkania nawiązującego do  Świąt Bożego Narodzenia
Czytaj dalej

  • 2016-11-14 11:05

Jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski w Poznaniu oraz Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych zapraszają na szkolenie pt.: „Jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz wypełnić  elektronicznie wniosek o dofinansowanie”.
Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego