• 2017-02-07 08:20

Wybór oferenta na usługi pomocy prawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż dokonanowo wyboru oferenta na świadczenie usługi pomocy prawnej dla rodzin zastępczych z terenu powiatu konińskiego, w ramach projektu realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2017-02-07 09:01

Wybór oferenta na usługi fizjoterapeuty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż dokonanowo wyboru oferenta na świadczenie usługi fizjoterapeuty dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu konińskiego, w ramach projektu realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2017-02-06 13:41

Zapytanie ofertowe na usługę logopedy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na usługi logopedy w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2017-02-02 12:24

Wybór oferenta na dostawę materiałów promocyjnych do projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż dokonanowo wyboru oferenta na opracowanie, wykonanie oraz dostawę materiałów i gadżetów promocyjnych w ramach projektu realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2017-02-02 13:48

Zapytanie ofertowe na usługę dietetyka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na usługi dietetyka w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2017-02-02 13:55

Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć integracji sensorycznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów integracji sensorycznej w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2017-01-26 13:44

Zapytanie ofertowe na usługę fizjoterapeuty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na usługi fizjoterapeuty w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2017-01-26 14:09

Zapytanie ofertowe na usługę pomocy prawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na pomoc prawną dla rodzin zastępczych w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2017-01-20 12:26

SPOTKANIA GRUP WSPARCIA

Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach grup wsparcia.
Czytaj dalej

  • 2017-01-19 11:55

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych do projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na opracowanie, wykonanie oraz dostawę materiałów i gadżetów promocyjnych w ramach projektu realizowanego ze środków EFS

Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego