• 2017-04-03 14:30

Zapytanie na przeprowadzenie warsztatów świadome rodzicielstwo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na usługi przeprowadzenia warsztatów z zakresu świadomego rodzicielstwa, w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2017-04-03 14:36

Zapytanie na przeprowadzenie warsztatów z zakresu cyberprzemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na usługi przeprowadzenia warsztatów z zakresu cyberprzemocy, w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2017-04-03 14:41

Zapytanie na wynajem sali do przeprowadzenia szkoleń

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na usługi wynajmu sali do przeprowadzenia szkoleń, w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

  • 2017-03-27 14:56

Roczne stypendium Stowarzyszenia SPES

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.
Czytaj dalej

  • 2017-03-27 14:59

Przyjęto program "ZA ŻYCIEM"

Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało Informator „Za Życiem”.
Czytaj dalej

  • 2017-03-17 12:08

Szkolenie dla kuratorów

W dniu 10 marca 2017 roku psycholog z Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie poprowadził szkolenie dla Kuratorów rodzinnych Sądu Rejonowego w Koninie
Czytaj dalej

  • 2017-02-21 09:01

Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy

W dniu 21.02.2017 roku w Kazimierzu Biskupim  rozpoczną się  pierwsze grupowe spotkania kobiet doświadczających przemocy w rodzinie.
Czytaj dalej

  • 2017-02-21 09:04

Warsztaty dla rodziców „Mądry rodzic, szczęśliwe dziecko”

W Kazimierzu Biskupim Gminnym Ośrodku Kultury w ramach projektu socjalnego pt. „Mała Akademia Rodziny – promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
Czytaj dalej

  • 2017-02-21 09:05

Szkolenie dla kuratorów sądowych

W dniu 16 lutym 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Koninie odbyło się szkolenie dla kuratorów zawodowych dla dorosłych na temat „Zastosowanie negocjacji i mediacji w pracy kuratora zawodowego”
Czytaj dalej

  • 2017-02-16 09:53

Wybór oferenta na usługi dietetyka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż dokonanowo wyboru oferenta na świadczenie usługi dietetyka dla 5 dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu konińskiego, w ramach projektu realizowanego ze środków EFS.
Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego