• 2016-02-09 09:14

Wynik wyboru partnera/partnerów do realizacji projektu

Wynik wyboru partnera/partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.2.1 usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu  Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czytaj dalej

  • 2016-01-05 14:31

OGŁOSZENIE STAROSTY KONIŃSKIEGO

OGŁOSZENIE STAROSTY KONIŃSKIEGO
o otwartym naborze Partnerów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach poddziałania 7.2.1 usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Czytaj dalej

  • 2016-01-05 13:50

UWAGA

Dyrektor PCPR w Koninie informuje, iż zamieszczone w dniu 04.01.2016r. ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie o otwartym naborze na Partnerów w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach poddziałania 7.2.1 usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uznaje się za nieaktualne.
Czytaj dalej

  • 2016-01-04 12:57

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie ogłasza otwarty nabór Partnerów – spośród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /DZ.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873/ – zainteresowanych utworzeniem partnerstwa którego celem będzie opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu  w ramach poddziałania 7.2.1 usługi społeczne
Czytaj dalej

  • 2015-12-16 08:36

,,Mikołajki jak z bajki” dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej

W dniu 18 grudnia 2016 roku  o godzinie 12.00  w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, studenci III roku pracy socjalnej PWSZ w Koninie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie organizują projekt ,,Mikołajki jak z bajki” dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej powiatu konińskiego i otoczenia  społecznego.
Czytaj dalej

  • 2015-12-02 14:08

Wizyta studyjna studentów z USA

W dniu 1 grudnia 2015 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie odbyła się wizyta studyjna studentów z USA, którzy przez jeden semestr przebywają w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach amerykańskiego programu Council of International Educational Exchange (CIEE).
Czytaj dalej

  • 2015-11-25 07:28

Dzięki rehabilitacji MOŻNA WIĘCEJ

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” kończy właśnie trzecią edycję projektu „Mogę więcej”. Jego programem zostały objęte osoby z różnego typu niepełnosprawnościami z subregionu konińskiego. Przez trzy miesiące prawie 70 uczestników korzystało bezpłatnie z różnych form rehabilitacji.
Czytaj dalej

  • 2015-09-23 08:43

Piknik Rodzinny w Żychlinie

W dniu 20 września 2015 roku w Żychlinie  odbył się Festyn z okazji
Powiatowych  Dni Rodziny i Rodzicielstwa Zastępczego - 2015
Powiatowego  Dnia Seniora i  Dnia Integracji Staromiejskiej.
Organizatorami Festynu był Powiat Koniński, Gmina Stare Miasto oraz Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie.
Czytaj dalej

  • 2015-09-11 08:34

Dyżury specjalistów w Ośrodku Poradnictwa Interwencji Kryzysowej

Dyżury specjalistów Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie  w powiecie konińskim we wrzeniu 2015 r.
Czytaj dalej

  • 2015-08-24 11:52

Aktywny Samorząd MODUŁ II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż:
Wnioski dotyczące roku akademickiego 2015/2016 przyjmowane będą od dnia 25.08.2015 do dnia 10.10.2015 – bez możliwości jego przywrócenia
Wypłata dofinansowań w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego do dnia 31.01.2016
Wszystkie wymagane druki dostępne są poniżej  wraz z regulaminem przyznawania dofinansowania w roku 2015r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zastrzega sobie prawo do zmiany terminów bądź zakresu realizowanego programu zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez PFRON.

Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego