• 2016-03-09 11:55

Zaproszenie na seminarium

Studenckie Koło Naukowe PEGAZ ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w II seminarium naukowo badawczym pn. UCZYMY SIĘ Z SERCEM, POMAGAMY Z EMPATIĄ PRACA SOCJALNA  MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ
Czytaj dalej

  • 2016-03-08 10:09

Aktywny Samorząd 2016

Rusza nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd  Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji.
Czytaj dalej

  • 2016-03-01 14:30

Nabór na stanowisko psychologa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOGA.
Czytaj dalej

  • 2016-03-01 07:36

Nabór wniosków „Programu wyrównywania różnic między regionami

Ruszył nabór wniosków „Programu wyrównywania różnic między regionami". Wnioski dotyczące obszarów B, C, D programu przyjmowane będą w terminie od 29 lutego do 15 kwietnia 2016 roku.
Czytaj dalej

  • 2016-02-17 14:46

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości w dniach 22 – 27 lutego 2016r. realizowany będzie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
Czytaj dalej

  • 2016-02-11 09:28

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.
Czytaj dalej

  • 2016-02-09 09:14

Wynik wyboru partnera/partnerów do realizacji projektu

Wynik wyboru partnera/partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.2.1 usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu  Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czytaj dalej

  • 2016-01-05 14:31

OGŁOSZENIE STAROSTY KONIŃSKIEGO

OGŁOSZENIE STAROSTY KONIŃSKIEGO
o otwartym naborze Partnerów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach poddziałania 7.2.1 usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Czytaj dalej

  • 2016-01-05 13:50

UWAGA

Dyrektor PCPR w Koninie informuje, iż zamieszczone w dniu 04.01.2016r. ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie o otwartym naborze na Partnerów w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach poddziałania 7.2.1 usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uznaje się za nieaktualne.
Czytaj dalej

  • 2016-01-04 12:57

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie ogłasza otwarty nabór Partnerów – spośród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /DZ.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873/ – zainteresowanych utworzeniem partnerstwa którego celem będzie opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu  w ramach poddziałania 7.2.1 usługi społeczne
Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego