• 2016-02-11 09:28

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.
Czytaj dalej

  • 2016-02-09 09:14

Wynik wyboru partnera/partnerów do realizacji projektu

Wynik wyboru partnera/partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.2.1 usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu  Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czytaj dalej

  • 2016-01-05 14:31

OGŁOSZENIE STAROSTY KONIŃSKIEGO

OGŁOSZENIE STAROSTY KONIŃSKIEGO
o otwartym naborze Partnerów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach poddziałania 7.2.1 usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Czytaj dalej

  • 2016-01-05 13:50

UWAGA

Dyrektor PCPR w Koninie informuje, iż zamieszczone w dniu 04.01.2016r. ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie o otwartym naborze na Partnerów w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach poddziałania 7.2.1 usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uznaje się za nieaktualne.
Czytaj dalej

  • 2016-01-04 12:57

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie ogłasza otwarty nabór Partnerów – spośród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /DZ.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873/ – zainteresowanych utworzeniem partnerstwa którego celem będzie opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu  w ramach poddziałania 7.2.1 usługi społeczne
Czytaj dalej

  • 2015-12-16 08:36

,,Mikołajki jak z bajki” dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej

W dniu 18 grudnia 2016 roku  o godzinie 12.00  w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, studenci III roku pracy socjalnej PWSZ w Koninie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie organizują projekt ,,Mikołajki jak z bajki” dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej powiatu konińskiego i otoczenia  społecznego.
Czytaj dalej

  • 2015-12-02 14:08

Wizyta studyjna studentów z USA

W dniu 1 grudnia 2015 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie odbyła się wizyta studyjna studentów z USA, którzy przez jeden semestr przebywają w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach amerykańskiego programu Council of International Educational Exchange (CIEE).
Czytaj dalej

  • 2015-11-25 07:28

Dzięki rehabilitacji MOŻNA WIĘCEJ

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” kończy właśnie trzecią edycję projektu „Mogę więcej”. Jego programem zostały objęte osoby z różnego typu niepełnosprawnościami z subregionu konińskiego. Przez trzy miesiące prawie 70 uczestników korzystało bezpłatnie z różnych form rehabilitacji.
Czytaj dalej

  • 2015-09-23 08:43

Piknik Rodzinny w Żychlinie

W dniu 20 września 2015 roku w Żychlinie  odbył się Festyn z okazji
Powiatowych  Dni Rodziny i Rodzicielstwa Zastępczego - 2015
Powiatowego  Dnia Seniora i  Dnia Integracji Staromiejskiej.
Organizatorami Festynu był Powiat Koniński, Gmina Stare Miasto oraz Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie.
Czytaj dalej

  • 2015-09-11 08:34

Dyżury specjalistów w Ośrodku Poradnictwa Interwencji Kryzysowej

Dyżury specjalistów Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie  w powiecie konińskim we wrzeniu 2015 r.
Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego