• 2015-04-15 14:28

Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej

Zarząd Powiatu wszczyna procedurę konsultacji zpołecznych, których przdmiotem będzie "Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Konińskim na lata 2015 - 2017".
Czytaj dalej

  • 2015-04-08 07:33

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA RODZICÓW

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie prowadzi nabór na BEZPŁATNE 40–godzinne szkolenie dla rodziców i opiekunów w ramach projektu „Dylematy mamy i taty, czyli w drodze do odpowiedzialnego rodzicielstwa 2” dofinansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego.
Czytaj dalej

  • 2015-03-25 08:29

Uwaga studenci zmiany w programie AKTYWNY SAMORZĄD

Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Zmiany dokumentu dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).
Czytaj dalej

  • 2015-03-23 10:06

Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu

Zarząd Powiatu wszczyna procedurę konsultacji zpołecznych, których przdmiotem będzie "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu na lata 2015 - 2022".
Czytaj dalej

  • 2015-03-12 07:55

Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zainteresowani uzyskaniem pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą uzyskać wsparcie ze środków publicznych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny). Zadanie jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565). Możliwość dofinansowania ze środków NFZ zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym istnieje w ramach pozycji „wózek inwalidzki specjalny”, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia.
Czytaj dalej

  • 2015-03-12 15:06

Nabór na wolne stanowisko

Zarząd Powatu Konińskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kerownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie
Czytaj dalej

  • 2015-03-10 11:01

Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom

jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Czytaj dalej

  • 2015-02-18 11:34

Nabór wniosków do programu „ Aktywny Samorząd” 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż zgodnie z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – załącznik do uchwały nr 13/2015 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2015 r. od dnia 17 lutego do 31 marca przyjmowane będą wnioski w ramach MODUŁ II. Wszystkie wymagane druki dostępne są poniżej  wraz z regulaminem przyznawania dofinansowania w roku 2015r.
Czytaj dalej

  • 2014-11-28 13:24

Seminarium w regionie partnerskim Lääne-Viru w Estonii.

Dzięki przyjaznym stosunkom pomiędzy Powiatem Lääne-Viru w Estonii oraz Powiatem Konińskim, w dniach 24.09.2014 – 27.09.2014 pracownicy PCPR w Koninie

 

kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej pani Dorota Kaźmierczak oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej pan Szymon Nowak uczestniczyli w wyjeździe do partnerskiego regionu Lääne-Viru w Estonii. Celem wyjazdu było uczestnictwo w seminarium „Ocena 
i przygotowanie rodziny zastępczej dla potrzeb przyjmowanego dziecka”.

Czytaj dalej

  • 2014-11-28 13:25

Sześćdziesięciu może więcej

Do końca listopada potrwa druga edycja projektu „Mogę więcej” realizowanego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” i partnera projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. To już drugie takie przedsięwzięcie realizowane wspólnie, które ma na celu poprawę dostępu do różnych form rehabilitacji osobom niepełnosprawnym.

 

Dla osób niepełnosprawnych rehabilitacja jest częścią codziennego dnia, która poprawia  lub utrzymuje na podobnym poziomie jakość ich życia. W realizowanym od września projekcie w różnych indywidualnych formach rehabilitacji udział bierze prawie 60 osób z niepełnosprawnością z subregionu konińskiego. Są to w większości dzieci i młodzież. Formy rehabilitacji, z jakich korzystają to: fizjoterapia, terapia logopedyczna, pedagogiczna, terapia taktylna, integracja sensoryczna, alternatywne metody komunikowania się, hipoterapia, relaksacja. Uczestniczą one także w odbywających się w grocie solnej koncertach relaksacyjnych.

Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego