• 2015-12-16 08:36

,,Mikołajki jak z bajki” dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej

W dniu 18 grudnia 2016 roku  o godzinie 12.00  w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, studenci III roku pracy socjalnej PWSZ w Koninie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie organizują projekt ,,Mikołajki jak z bajki” dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej powiatu konińskiego i otoczenia  społecznego.
Czytaj dalej

  • 2015-12-02 14:08

Wizyta studyjna studentów z USA

W dniu 1 grudnia 2015 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie odbyła się wizyta studyjna studentów z USA, którzy przez jeden semestr przebywają w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach amerykańskiego programu Council of International Educational Exchange (CIEE).
Czytaj dalej

  • 2015-11-25 07:28

Dzięki rehabilitacji MOŻNA WIĘCEJ

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” kończy właśnie trzecią edycję projektu „Mogę więcej”. Jego programem zostały objęte osoby z różnego typu niepełnosprawnościami z subregionu konińskiego. Przez trzy miesiące prawie 70 uczestników korzystało bezpłatnie z różnych form rehabilitacji.
Czytaj dalej

  • 2015-09-23 08:43

Piknik Rodzinny w Żychlinie

W dniu 20 września 2015 roku w Żychlinie  odbył się Festyn z okazji
Powiatowych  Dni Rodziny i Rodzicielstwa Zastępczego - 2015
Powiatowego  Dnia Seniora i  Dnia Integracji Staromiejskiej.
Organizatorami Festynu był Powiat Koniński, Gmina Stare Miasto oraz Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie.
Czytaj dalej

  • 2015-09-11 08:34

Dyżury specjalistów w Ośrodku Poradnictwa Interwencji Kryzysowej

Dyżury specjalistów Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie  w powiecie konińskim we wrzeniu 2015 r.
Czytaj dalej

  • 2015-08-24 11:52

Aktywny Samorząd MODUŁ II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż:
Wnioski dotyczące roku akademickiego 2015/2016 przyjmowane będą od dnia 25.08.2015 do dnia 10.10.2015 – bez możliwości jego przywrócenia
Wypłata dofinansowań w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego do dnia 31.01.2016
Wszystkie wymagane druki dostępne są poniżej  wraz z regulaminem przyznawania dofinansowania w roku 2015r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zastrzega sobie prawo do zmiany terminów bądź zakresu realizowanego programu zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez PFRON.

Czytaj dalej

  • 2015-08-11 09:54

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ pod tytułem „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (I)”
Czytaj dalej

  • 2015-06-24 13:49

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

W dniu 10 czerwca b.r. w Kleczewie ruszyła kolejna edycja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie- Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej  w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Czytaj dalej

  • 2015-05-15 11:07

Zakończono konsultacje

Zakończono konsultacje społeczne, których przedmiotem była „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2022".
Czytaj dalej

  • 2015-04-30 12:39

Zmian trerminu naboru wniosków Aktywny Samorząd - Moduł II

Rada Nadzorcza PFRON uchwałą nr 3 z dnia 22 kwietnia 2015 roku podjęła  decyzję o zmianie terminu przyjmowania wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł II tj. wnioski w ramach Moduł II przyjmowane będą do dnia 10 października 2015r.
Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego