• 2015-03-12 15:06

Nabór na wolne stanowisko

Zarząd Powatu Konińskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kerownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie
Czytaj dalej

  • 2015-03-10 11:01

Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom

jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Czytaj dalej

  • 2015-02-18 11:34

Nabór wniosków do programu „ Aktywny Samorząd” 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż zgodnie z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – załącznik do uchwały nr 13/2015 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2015 r. od dnia 17 lutego do 31 marca przyjmowane będą wnioski w ramach MODUŁ II. Wszystkie wymagane druki dostępne są poniżej  wraz z regulaminem przyznawania dofinansowania w roku 2015r.
Czytaj dalej

  • 2014-11-28 13:24

Seminarium w regionie partnerskim Lääne-Viru w Estonii.

Dzięki przyjaznym stosunkom pomiędzy Powiatem Lääne-Viru w Estonii oraz Powiatem Konińskim, w dniach 24.09.2014 – 27.09.2014 pracownicy PCPR w Koninie

 

kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej pani Dorota Kaźmierczak oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej pan Szymon Nowak uczestniczyli w wyjeździe do partnerskiego regionu Lääne-Viru w Estonii. Celem wyjazdu było uczestnictwo w seminarium „Ocena 
i przygotowanie rodziny zastępczej dla potrzeb przyjmowanego dziecka”.

Czytaj dalej

  • 2014-11-28 13:25

Sześćdziesięciu może więcej

Do końca listopada potrwa druga edycja projektu „Mogę więcej” realizowanego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” i partnera projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. To już drugie takie przedsięwzięcie realizowane wspólnie, które ma na celu poprawę dostępu do różnych form rehabilitacji osobom niepełnosprawnym.

 

Dla osób niepełnosprawnych rehabilitacja jest częścią codziennego dnia, która poprawia  lub utrzymuje na podobnym poziomie jakość ich życia. W realizowanym od września projekcie w różnych indywidualnych formach rehabilitacji udział bierze prawie 60 osób z niepełnosprawnością z subregionu konińskiego. Są to w większości dzieci i młodzież. Formy rehabilitacji, z jakich korzystają to: fizjoterapia, terapia logopedyczna, pedagogiczna, terapia taktylna, integracja sensoryczna, alternatywne metody komunikowania się, hipoterapia, relaksacja. Uczestniczą one także w odbywających się w grocie solnej koncertach relaksacyjnych.

Czytaj dalej

  • 2014-11-28 13:23

Akademia życia Start do samodzielności osób niepełnosprawnych

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną ruchowo, poruszającą się przy pomocy wózka, mieszkasz w Polsce, masz 18-25 lat, nie uczysz się i nie pracujesz, chcesz zmienić swoje życie, usamodzielnić się, zdobyć nową wiedzę i umiejętności i przygotować do podjęcia pracy, zapraszamy do udziału w naszym projekcie!

 

Na czym polega projekt AKADEMIA ŻYCIA?


Projekt AKADEMIA ŻYCIA daje szansę normalnego życia osobom niepełnosprawnym ruchowo, które dotychczas były zależne od innych. Uczestnicy projektu przyjeżdżają do Konina na pół roku, gdzie w odpowiednio przystosowanych mieszkaniach treningowych odzyskują samodzielność i niezależność. Każdy uczestnik projektu realizuje indywidualny plan działań, przystosowany do jego sprawności, predyspozycji, umiejętności, kompetencji i zainteresowań.

Czytaj dalej

  • 2014-11-28 13:24

Nabór wniosków do programu „ Aktywny Samorząd” 2014 – Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie od 01.09.2014r. do 30.09.2014r.

 

prowadzić będzie nabór wniosków na realizację programu Aktywny Samorząd - Moduł II (dofinansowanie do kosztów nauki). Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie PFRON lub Powiatowego Centrum oraz pod numerem telefonu 063 246 50 68. Wnioski będą przyjmowane w PCPR w pokoju 464Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.


Wniosek z załącznikami do pobrania ze strony.

Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego