• 2015-08-24 11:52

Aktywny Samorząd MODUŁ II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż:
Wnioski dotyczące roku akademickiego 2015/2016 przyjmowane będą od dnia 25.08.2015 do dnia 10.10.2015 – bez możliwości jego przywrócenia
Wypłata dofinansowań w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego do dnia 31.01.2016
Wszystkie wymagane druki dostępne są poniżej  wraz z regulaminem przyznawania dofinansowania w roku 2015r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zastrzega sobie prawo do zmiany terminów bądź zakresu realizowanego programu zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez PFRON.

Czytaj dalej

  • 2015-08-11 09:54

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ pod tytułem „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (I)”
Czytaj dalej

  • 2015-06-24 13:49

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

W dniu 10 czerwca b.r. w Kleczewie ruszyła kolejna edycja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie- Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej  w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Czytaj dalej

  • 2015-05-15 11:07

Zakończono konsultacje

Zakończono konsultacje społeczne, których przedmiotem była „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2022".
Czytaj dalej

  • 2015-04-30 12:39

Zmian trerminu naboru wniosków Aktywny Samorząd - Moduł II

Rada Nadzorcza PFRON uchwałą nr 3 z dnia 22 kwietnia 2015 roku podjęła  decyzję o zmianie terminu przyjmowania wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł II tj. wnioski w ramach Moduł II przyjmowane będą do dnia 10 października 2015r.
Czytaj dalej

  • 2015-04-15 14:28

Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej

Zarząd Powiatu wszczyna procedurę konsultacji zpołecznych, których przdmiotem będzie "Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Konińskim na lata 2015 - 2017".
Czytaj dalej

  • 2015-04-08 07:33

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA RODZICÓW

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie prowadzi nabór na BEZPŁATNE 40–godzinne szkolenie dla rodziców i opiekunów w ramach projektu „Dylematy mamy i taty, czyli w drodze do odpowiedzialnego rodzicielstwa 2” dofinansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego.
Czytaj dalej

  • 2015-03-25 08:29

Uwaga studenci zmiany w programie AKTYWNY SAMORZĄD

Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Zmiany dokumentu dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).
Czytaj dalej

  • 2015-03-23 10:06

Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu

Zarząd Powiatu wszczyna procedurę konsultacji zpołecznych, których przdmiotem będzie "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu na lata 2015 - 2022".
Czytaj dalej

  • 2015-03-12 07:55

Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zainteresowani uzyskaniem pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą uzyskać wsparcie ze środków publicznych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny). Zadanie jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565). Możliwość dofinansowania ze środków NFZ zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym istnieje w ramach pozycji „wózek inwalidzki specjalny”, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia.
Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego