• 2014-11-28 13:23

Akademia życia Start do samodzielności osób niepełnosprawnych

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną ruchowo, poruszającą się przy pomocy wózka, mieszkasz w Polsce, masz 18-25 lat, nie uczysz się i nie pracujesz, chcesz zmienić swoje życie, usamodzielnić się, zdobyć nową wiedzę i umiejętności i przygotować do podjęcia pracy, zapraszamy do udziału w naszym projekcie!

 

Na czym polega projekt AKADEMIA ŻYCIA?


Projekt AKADEMIA ŻYCIA daje szansę normalnego życia osobom niepełnosprawnym ruchowo, które dotychczas były zależne od innych. Uczestnicy projektu przyjeżdżają do Konina na pół roku, gdzie w odpowiednio przystosowanych mieszkaniach treningowych odzyskują samodzielność i niezależność. Każdy uczestnik projektu realizuje indywidualny plan działań, przystosowany do jego sprawności, predyspozycji, umiejętności, kompetencji i zainteresowań.

Czytaj dalej

  • 2014-11-28 13:24

Nabór wniosków do programu „ Aktywny Samorząd” 2014 – Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie od 01.09.2014r. do 30.09.2014r.

 

prowadzić będzie nabór wniosków na realizację programu Aktywny Samorząd - Moduł II (dofinansowanie do kosztów nauki). Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie PFRON lub Powiatowego Centrum oraz pod numerem telefonu 063 246 50 68. Wnioski będą przyjmowane w PCPR w pokoju 464Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.


Wniosek z załącznikami do pobrania ze strony.

Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego