• 2015-04-30 12:39

Zmian trerminu naboru wniosków Aktywny Samorząd - Moduł II

Rada Nadzorcza PFRON uchwałą nr 3 z dnia 22 kwietnia 2015 roku podjęła  decyzję o zmianie terminu przyjmowania wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł II tj. wnioski w ramach Moduł II przyjmowane będą do dnia 10 października 2015r.
Czytaj dalej

  • 2015-04-15 14:28

Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej

Zarząd Powiatu wszczyna procedurę konsultacji zpołecznych, których przdmiotem będzie "Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Konińskim na lata 2015 - 2017".
Czytaj dalej

  • 2015-04-08 07:33

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA RODZICÓW

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie prowadzi nabór na BEZPŁATNE 40–godzinne szkolenie dla rodziców i opiekunów w ramach projektu „Dylematy mamy i taty, czyli w drodze do odpowiedzialnego rodzicielstwa 2” dofinansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego.
Czytaj dalej

  • 2015-03-25 08:29

Uwaga studenci zmiany w programie AKTYWNY SAMORZĄD

Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Zmiany dokumentu dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).
Czytaj dalej

  • 2015-03-23 10:06

Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu

Zarząd Powiatu wszczyna procedurę konsultacji zpołecznych, których przdmiotem będzie "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu na lata 2015 - 2022".
Czytaj dalej

  • 2015-03-12 07:55

Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zainteresowani uzyskaniem pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą uzyskać wsparcie ze środków publicznych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny). Zadanie jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565). Możliwość dofinansowania ze środków NFZ zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym istnieje w ramach pozycji „wózek inwalidzki specjalny”, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia.
Czytaj dalej

  • 2015-03-12 15:06

Nabór na wolne stanowisko

Zarząd Powatu Konińskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kerownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie
Czytaj dalej

  • 2015-03-10 11:01

Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom

jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Czytaj dalej

  • 2015-02-18 11:34

Nabór wniosków do programu „ Aktywny Samorząd” 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż zgodnie z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – załącznik do uchwały nr 13/2015 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2015 r. od dnia 17 lutego do 31 marca przyjmowane będą wnioski w ramach MODUŁ II. Wszystkie wymagane druki dostępne są poniżej  wraz z regulaminem przyznawania dofinansowania w roku 2015r.
Czytaj dalej

  • 2014-11-28 13:24

Seminarium w regionie partnerskim Lääne-Viru w Estonii.

Dzięki przyjaznym stosunkom pomiędzy Powiatem Lääne-Viru w Estonii oraz Powiatem Konińskim, w dniach 24.09.2014 – 27.09.2014 pracownicy PCPR w Koninie

 

kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej pani Dorota Kaźmierczak oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej pan Szymon Nowak uczestniczyli w wyjeździe do partnerskiego regionu Lääne-Viru w Estonii. Celem wyjazdu było uczestnictwo w seminarium „Ocena 
i przygotowanie rodziny zastępczej dla potrzeb przyjmowanego dziecka”.

Czytaj dalej

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego