Poradnictwo

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-02-04 14:42

Rodzaj pomocy, jej zakres i formy każdorazowo dostosowane są do indywidualnych potrzeb klienta. Prowadzimy konsultacje i poradnictwo jednorazowe lub też dłuższy kontakt — terapia, wsparcie, psychoedukacja.

Proponowane formy pracy w ośrodku z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i różnych poziomów interwencji:

  • Doradztwo i poradnictwo — konsultacje bezpośrednie lub telefoniczne.
  • Różne formy pomocy dostępne w ośrodku świadczone w formie:
    konsultacji psychologicznych, prawnych, terapeutycznych, psychoedukacyjnych, pedagogicznych, program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy, grupy wsparcia dla ofiar przemocy.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego