Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Ostatnia aktualizacja strony: 2017-05-09 12:21

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

 

Podstawa prawna:

Art. 26 e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016, poz. 2046 z późn. zm), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. 2015 Nr 93).

Wszelkie informacje szczegółowe dotyczące niniejszego zadania można uzyskać w PUP Konin, który jest bezpośrednim realizatorem

 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego