Grupa wsparcia

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-01-27 18:23
Grupa wsparcia rodzin zastępczych z powiatu konińskiego

Funkcjonuje od 04.07 2012 roku. Świadczy wsparcie dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych. Moderatorem spotkań jest kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej  Dorota Kaźmierczak. Spotkania grupy odbywają się raz w miesiącu (w pierwszy czwartek miesiąca) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Celem spotkań grupy wsparcia jest:

  • wymiana doświadczeń,
  • poszerzanie wiedzy i umiejętności,
  • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
  • poszukiwanie innowacyjnych form pracy wychowawczej.

 

 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego