Szkolenia dla kandydatów na podstawie PRIDE

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-01-27 18:23

Zespół ds. Pieczy Zastępczej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koninie

zdjęcie dziecka

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się

 

telefonicznie:

63-243-03-07

505-598-498

 

 osobiście:
pok. 467,464

Al. 1-go Maja 9
( budynek Starostwa Powiatowego)
62-510 Konin

 

elektronicznie:
piecza.zastepcza@pcpr.konin.pl

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego