Informacje

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-01-19 12:35
Zespół ds. Realizacji Świadczeń:

pokój 469

tel. 63 243 03 08

 

Skład Zespołu:

Kierownik Zespołu ds. Realizacji Świadczeń:

mgr Małgorzata Pęczkowska

e-mail: malgorzata.peczkowska@pcpr.konin.pl

 

Pracownicy Zespołu:

Kinga Stępińska – specjalista pracy socjalnej

e-mail: kinga.stepinska@pcpr.konin.pl

Katarzyna Papiewska – referent

e-mail: katarzyna.papiewska@pcpr.konin.pl

 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego