przejdź do zawartości

Aktywny samorząd 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż zgodnie z Regulaminem rozpatrywania wniosków w 2017 r. w ramach pilotażowego programu  „Aktywny samorząd” wniosku w ramach Modułu II składać można do dnia 30.03.2017r. 

Poniżej dostępne formularze:

 1. Regulamin - pobierz
 2. wniosek - pobierz
 3. zał. nr 2 oświadczenie o dochodach - pobierz
 4. zał. nr 3 zgoda na przetwarzanie danych - pobierz
 5. zał. nr 4 zaświadczenie z uczelni - pobierz
 6. zał. nr 5 zaświadczenie o zatrudnieniu - pobierz
 7. zał. nr 6 oświadczenie dot. ilości semestrów - pobierz
 8. zał. nr 7 kalkulacja kosztów dodatku - pobierz
 9. zał. nr 8 oświadczenie o miejscu zamieszkania - pobierz
 10. wkładka na kolejny kierunek - pobierz

 

W ramach Modułu I wnioski będą przyjmowane w dwóch terminach:

•  od 03.04.2017 r. do 14.06.2017 r.

•  od 15.06.2017 r. do 30.08.2017 r.

dofinansowania w ramach Modułu I wypłacane będą w dwóch edycjach; pierwsza dla wniosków złożonych do 14.06.2017 r. w lipcu i druga dla wniosków złożonych do 30.08.2017 r. we wrześniu bądź po uzyskaniu dodatkowych środków z PFRON.  

W ramach programu Aktywny samorząd Moduł Ilikwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

(co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

 

Wnioski Moduł I

Regulamin 2017

Wnioski dla osób pełnoletnich

 1. Wniosek ON A1
 2. Wniosek ON A2
 3. Wniosek ON B1_B2
 4. Wniosek ON C2_C3_C4
 5. Wniosek ON D

Wnioski dla podopiecznych

 1. Wniosek ON podopieczny A1
 2. Wniosek ON podopieczny A2
 3. Wniosek ON podopieczny B1_B2
 4. Wniosek ON podopieczny C2_C3_C4

Załączniki

 1. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania MODUŁ I C2
 2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania MODUŁ I C3
 3. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania MODUŁ I C4
 4. Zaświadczenie lekarskie A1
 5. Zaświadczenie lekarskie B1_B2 narząd wzroku
 6. Zaświadczenie lekarskie B1_B2 narząd ruchu
 7. Zaświadczenie lekarskie C3_C4
 8. Zaświadczenie o zatrudnieniu
 9. Zaświadczenie z placówki
 10. Oświadczenie o dochodach
 11. Oświadczenie pełnomocnika
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO