Wyniki naboru na stanowisko psychologa

Ostatnia aktualizacja strony: 2017-12-29 12:50

Rozstrzygnięto postepowanie naboru na stanowisko psychologa.

Szczegóły  w załączniku - pobierz

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego